Ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România

Ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România

21-22 octombrie - București, joi, 21 octombrie 2021, ora 11.00 și vineri, 22 octombrie 2021, ora 10.00

Prin decizia nr. 47-DP-2021 din 12 octombrie 2021, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru zilele de joi, 21 octombrie 2021, ora 11.00 și vineri, 22 octombrie 2021, ora 10.00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente din data de 09-10 septembrie 2021;
2. Validarea examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2021 (sub rezerva ratificării de către Consiliul UNBR);
3. Măsuri organizatorice privind examenul de absolvire al INPPA, sesiunea noiembrie 2021;
4. Discutarea Proiectului Regulamentului (criteriile) pentru soluționarea cererilor de finanțare a unor proiecte formulate de barouri
5. Propuneri pentru reformarea sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților (pe baza materialului prezentat de CAA în ședința Comisiei Permanente din 23.06.2021;
6. Discutarea unor proiecte cu impact economic (Finalizarea contractului de proiectare pentru Cartierul Justiției, Platforma UNBR de intermediere avocat client);
7. Informare privind activitatea Operatorului UNBR al Registrului Național de Publicitate Mobiliară- RNPM;
8. Lucrări curente;
9. Diverse.

În debutul zilei de 22.10.2021, începând cu ora 10.00, va avea loc celebrarea Zilei Europene a Avocaților 2021, cu tema: „Nu există justiție fără avocați independenți”.

Click AICI pentru mai multe informații !