ANUNȚ – Având în vedere cererile de informații formulate de avocați din Baroul București privind aplicarea Legii nr. 656/2002 vă aducem la cunoștință că la rubrica Raporturi cu O.N.P.C.S.B. au fost repostate materialele referitoare la cooperarea dintre ONPCSB şi UNBR.

ANUNȚ – Având în vedere cererile de informații formulate de avocați din Baroul București privind aplicarea Legii nr. 656/2002 vă aducem la cunoștință că la rubrica Raporturi cu O.N.P.C.S.B. au fost repostate materialele referitoare la cooperarea dintre ONPCSB şi UNBR.

02 februarie 2016

ANUNȚ – Având în vedere cererile de informații formulate de avocați din Baroul București privind aplicarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, vă aducem la cunoștință că la rubrica <Raporturi instituționale > categoria: <Raporturi cu O.N.P.C.S.B.> se regăsesc documentele, comunicatele, anunțurile făcute de UNBR prin publicare pe site-ul www.unbr.ro și în ședințele Consiliului UNBR precum și corespondență purtată cu  O.N.P.C.S.B.:

PROTOCOLUL nr. 637/05.11.2005 (nr. ONPCSB 8136/07.11.2005) încheiat între Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.) și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.) cu privire la schimbul reciproc de date și informații în vederea stabilirii aplicării procedurii de către avocați a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare;

MINUTA Reuniunii de lucru (nr. 2155/i/07.10.2009) dintre reprezentanții Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor cu reprezentantul Uniunii Naționale a Barourilor din România din 07 august 2009, orele 10.00, desfășurată la sediul Oficiului;

PROIECTUL Protocolului propus prin adresa nr. 6913/2009 de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor cu privire la schimbul reciproc de date și informații în vederea stabilirii aplicării procedurii aplicării de către avocați a prevederilor Legii nr. 656/2002 împreună cu Normele pentru aplicarea legislației de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării actelor de terorism;

ADRESA nr. 2950/27.01.2010 a UNBR către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) prin care Oficiul a fost informat că proiectul de protocol și normele de aplicare propuse au fost analizate în ședința Comisiei Permanente a UNBR din 22 ianuarie 2010, urmând să facă obiectul analizei și în Consiliului UNBR din 21-22 martie 2010, care are competența de a decide;

ADRESA nr. 2950/07.04.2010 a UNBR către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) prin care s-a transmis Oficiului punctul de vedere al UNBR, așa cum a fost adoptat în ședința Consiliului UNBR din 21-22 martie 2010, care a avut competența de a decide în acest domeniu;

REFERATUL nr. 2950/2009 (2084/2010) privind proiectul Protocolului de colaborare dintre  Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB sau Oficiu)  și Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) urmare ședinței Consiliului UNBR din 21-22 martie 2010, în vederea formulării răspunsului către Oficiu;

ADRESA nr. 2950, 2084/22.09.2010 către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) ca răspuns la adresa Oficiului nr.4019/15.07.2010, prin care se transmit observațiile și propunerile privind proiectul Protocolului de colaborare dintre ONPCSB și UNBR aprobate în ședința Consiliului UNBR din 11-12 septembrie 2010;

ADRESA Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.) nr. 6944/29.12.2010, înregistrată la Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.) la nr. 124/20 ianuarie 2011 privind punerea la dispoziția entităților raportoare non-bancare a sistemului de raportare online, adusă la cunoștința tuturor barourilor membre și avocaților prin publicare pe site-ul www.unbr.ro la 23 ianuarie 2011.