Anunț important! Prin decizia nr. 17-DP-2021 din 04 mai 2021, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru ziua de joi, 13 mai 2021

Anunț important! Prin decizia nr. 17-DP-2021 din 04 mai 2021, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru ziua de joi, 13 mai 2021

04 mai 2021

Prin decizia nr. 17-DP-2021 din 04 mai 2021, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru ziua de joi, 13 mai 2021, ora 11.00 la București cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente din data de 19 martie 2021 și al ședinței Comisiei Permanente din data de 22 aprilie 2021 (videoconferință);
2. Măsuri organizatorice privind Congresul Avocaților iunie 2021 (locul desfășurării, aspecte administrative, invitați, tematică etc.);
3. Examenul de primire în profesia de avocat sesiunea septembrie 2021;
4. Proiecte UNBR (Cartierul Justiției; Platforma de comunicare avocat – client; alte proiecte);
5. Raport privind activitatea Operatorului U.N.B.R. al Registrului Național de Publicitate Mobiliară – RNPM pentru 2021;
6. Lucrări curente;
7. Diverse.