Anunț important! Prin decizia nr. 27-DP-2021 din 13.06.2021, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru ziua de miercuri, 23 iunie 2021

Anunț important! Prin decizia nr. 27-DP-2021 din 13.06.2021, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru ziua de miercuri, 23 iunie 2021

14 iunie 2021

Prin decizia nr. 27-DP-2021 din 13.06.2021, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru ziua de miercuri, 23 iunie 2021, la București, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente din data de 13 mai 2021.

2. Stadiul măsurilor organizatorice întreprinse pentru pregătirea Congresului avocaților 2021.

3. Avizarea Proiectului Raportului de activitate al Consiliului UNBR pentru dezbaterea și aprobarea lor de către Consiliul UNBR din 24 iunie 2021.

4. Informarea Comisiei Permanente cu privire la materialele elaborate de Consiliul Casei de Asigurări a Avocaților și transmise Congresului spre dezbatere și aprobare.

5. Lucrări curente.

6. Diverse.

Distribuie prin: