Anunț important! Prin decizia nr. 28-DP-2021 din 13.06.2021, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru ziua de joi 24 iunie 2021, între orele 10.00-17.00, la București

Anunț important! Prin decizia nr. 28-DP-2021 din 13.06.2021, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru ziua de joi 24 iunie 2021, între orele 10.00-17.00, la București

14 iunie 2021

Prin decizia nr. 28-DP-2021 din 13.06.2021, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru ziua de joi 24 iunie 2021, între orele 10.00-17.00, la București, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului UNBR din 14-15 mai 2021;

2. Analiza și aprobarea proiectului Raportului anual al Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România.

3. Informare cu privire la stadiul actual al proiectelor Consiliului U.N.B.R. în curs de desfășurare.

4. Proiecte de hotărâri, rezoluții și moțiuni propuse de Consiliul UNBR spre aprobare Congresului avocaților.

5. Analiza și dezbaterea Proiectului de modificare a statutului profesiei de avocat în materia publicității conform propunerii și observațiilor GL 1 și 3 și a Ghidului privind utilizarea platformelor online de către avocați, propus de GL3.

6. Lucrări curente.

7. Diverse.