Anunț important! Prin decizia nr. 38-DP-2021 din 31 august, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru zilele de vineri, 10 septembrie și sâmbătă, 11 septembrie 2021

Anunț important! Prin decizia nr. 38-DP-2021 din 31 august, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru zilele de vineri, 10 septembrie și sâmbătă, 11 septembrie 2021

31 august 2021

Prin decizia nr. 38-DP-2021 din 31 august, Președintele UNBR av. dr. Traian Briciu a convocat ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România pentru zilele de vineri, 10 septembrie și sâmbătă, 11 septembrie 2021 în localitatea Mamaia, jud. Constanța, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului U.N.B.R. din data de 24 iulie 2021;
2. Măsuri de punere în aplicare a hotărârilor Congresului avocaților 2021. Analiza și dezbaterea propunerilor Grupului de lucru al Consiliului UNBR privind perfecționarea legislației profesiei/a celei cu impact asupra profesiei (GL1);
3. Discutarea unor proiecte cu impact economic (Cartierul Justiției, Platforma UNBR de intermediere avocat client);
4. Informare privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat sesiunea, septembrie 2021. Propunerea de modificare a hotărârii privind organizarea examenului de dobândire a titlului de avocat definitiv (din ședința CP din data de 25 – 26 august 2021);
5. Proiectul Ghidului de bune practici privind publicitatea avocatului și a formelor de exercitare a profesiei. Informare a Grupului de lucru al Consiliului UNBR privind deontologia profesiei, inclusiv privind publicitatea (GL3);
6. Măsuri privind celebrarea Zilei Europene a Avocaților (25 octombrie);
7. Lucrări curente;
8. Diverse.