Anunț privind convocarea CONGRESULUI AVOCAȚILOR 2023 pentru zilele de vineri 9 iunie și sâmbătă 10 iunie 2023 cu începere de la orele 9,00 la Hotel Caro, Bd. Barbu Văcărescu nr. 164 A, sector 2, cod poștal 020285, municipiul București

Anunț privind convocarea CONGRESULUI AVOCAȚILOR 2023 pentru zilele de vineri 9 iunie și sâmbătă 10 iunie 2023 cu începere de la orele 9,00 la Hotel Caro, Bd. Barbu Văcărescu nr. 164 A, sector 2, cod poștal 020285, municipiul București

05 mai 2023

ANUNȚ

– În conformitate cu dispozițiile art. 61 alin. (2), art. 62 alin. (1) și (2), art. 63 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 113 alin. (2) din Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților,
– în temeiul Hotărârii nr. 305/09-10 decembrie 2022 a Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România,
– având în vedere Hotărârea nr. 325/17-18 martie 2023 a Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România,

se convoacă

CONGRESUL AVOCAŢILOR

în zilele de vineri 9 iunie și sâmbătă 10 iunie 2023 cu începere de la orele 9,00 la Hotel Caro, Bd. Barbu Văcărescu nr. 164 A, sector 2, cod poștal 020285, municipiul București, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea pentru dezbatere și aprobare a raportului anual al Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare, U.N.B.R.).
2. Prezentarea pentru dezbatere și aprobare a raportului anual al Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților (în continuare C.A.A.).
3. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pe anul 2022 și a proiectului de buget al U.N.B.R. pentru anul 2023.
4. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pe anul 2022 și a proiectului de buget al C.A.A. pentru anul 2023.
5. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei Centrale de Cenzori a U.N.B.R..
6. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei de Cenzori a C.A.A..
7. Prezentarea raportului anual al Comisiei Centrale de Disciplină.
8. Ratificarea Hotărârilor Consiliului U.N.B.R. de modificare și completare a Statutului profesiei de avocat și a Statutului C.A.A. Mandatarea Consiliului U.N.B.R. ca în perioada dintre Congrese să îndeplinească atribuția prevăzută la art. 63 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 51/1995.
9. Alegerea membrilor Consiliului U.N.B.R. (alții decât decanii Barourilor).
10. Alegerea membrilor Comisiei Centrale de Cenzori a U.N.B.R..
11. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori a C.A.A..
12. Alegerea membrilor Comisiei Centrale de Disciplină a U.N.B.R..
13. Adoptarea de hotărâri și rezoluții.
14. Diverse.

PREȘEDINTELE U.N.B.R.

Av. dr. Traian-Cornel BRICIU


Descarcă format PDF (forma publicată în România Liberă, 05 mai 2023)