Anunț privind convocarea CONGRESULUI AVOCAȚILOR 2024 pentru zilele de vineri, 14 iunie și sâmbătă 15 iunie 2024, cu începere de la ora 09.00, la Hotel Caro, Bd. Barbu Văcărescu nr. 164 A, sector 2, cod poștal 020285, București

Anunț privind convocarea CONGRESULUI AVOCAȚILOR 2024 pentru zilele de vineri, 14 iunie și sâmbătă 15 iunie 2024, cu începere de la ora 09.00, la Hotel Caro, Bd. Barbu Văcărescu nr. 164 A, sector 2, cod poștal 020285, București

13 mai 2024

CONGRESUL AVOCAȚILOR 2024

ANUNȚ

În conformitate cu dispozițiile art. 61 alin. (2), art. 62 alin. (1) și (2), art. 63 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul Hotărârii Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) nr. 20 din 16-17 decembrie 2023,
Având în vedere Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 60/29-30 martie 2024 privind organizarea Congresului avocaților 2024,

se convoacă

CONGRESUL AVOCAŢILOR

în zilele de vineri, 14 iunie și sâmbătă 15 iunie 2024, cu începere de la ora 09.00, la Hotel Caro, Bd. Barbu Văcărescu nr. 164 A, sector 2, cod poștal 020285, București, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Dezbaterea temei „Oportunități și vulnerabilități actuale în profesia de avocat”.

2. Prezentarea pentru dezbatere și aprobare a raportului anual al Consiliului U.N.B.R..

3. Prezentarea pentru dezbatere și aprobare a raportului anual al Consiliului de administrație al Casei de Asigurări a Avocaților (C.A.A.).

4. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pe anul 2023 și a proiectului de buget al U.N.B.R. pentru anul 2024 – ratificarea Hotărârii Consiliului UNBR nr. 49/29-30 martie 2024. Mandatarea Consiliului U.N.B.R. de a aproba proiectul de buget al UNBR pe anul 2025.

5. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pe anul 2023 și a proiectului de buget al C.A.A. pentru anul 2024. Mandatarea Consiliului U.N.B.R. de a aproba proiectul de buget al C.A.A. pe anul 2025.

6. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei Centrale de Cenzori a U.N.B.R..

7. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei de Cenzori a C.A.A..

8. Prezentarea raportului anual al Comisiei Centrale de Disciplină.

9. Ratificarea Hotărârilor Consiliului U.N.B.R. de modificare și completare a Statutului profesiei de avocat și a Statutului C.A.A. Mandatarea Consiliului U.N.B.R. ca în perioada dintre Congrese să îndeplinească atribuția prevăzută la art. 63 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 51/1995.

10. Validarea componenței Consiliului U.N.B.R. și a Comisiei de Cenzori a C.A.A., ca urmare a modificărilor survenite în perioada scursă de la Congresul anterior. Actualizarea compunerii Comisiei Centrale de Disciplină.

11. Adoptarea de hotărâri și rezoluții.

12. Diverse.

PREȘEDINTELE U.N.B.R.

Av. dr. Traian-Cornel BRICIU


Descarcă format PDF (forma publicată în România Liberă, 13 mai 2024)