Anunț privind Examenul de verificare a cunoștințelor de drept românesc şi de limbă română pentru avocații străini, în vederea dobândirii dreptului de a acorda asistență juridică în drept românesc

Anunț privind Examenul de verificare a cunoștințelor de drept românesc şi de limbă română pentru avocații străini, în vederea dobândirii dreptului de a acorda asistență juridică în drept românesc

20 aprilie 2021

Examenul de verificare a cunoștințelor de drept românesc și de limbă română pentru avocații străini în vederea dobândirii dreptului de a acorda asistență juridică în drept românesc va avea loc în zilele de 06 și 07 mai 2021, la sediul Uniunii Naționale a Barourilor din România, cu sediul în București, Sector 5, Splaiul Independenței nr. 5.

Prin examen se verifică cunoștințele teoretice și de practică a aplicării dreptului românesc prin susținerea unui examen scris și oral, după cum urmează:
– Examen scris tip grilă la materiile: organizarea și exercitarea profesiei de avocat, drept civil, drept procesual civil, drept penal și drept procesual penal;
– Examen oral la: drept civil, drept penal și cunoștințe de limbă română.

Cererea pentru înscrierea la examen împreună cu dosarul de înscriere se va depune de candidat cel mai târziu până la data de vineri, 23 aprilie 2021 la sediul UNBR, însoțită de copia avizului conform eliberat de către UNBR.

Taxa de înscriere la examen este în cuantum de 5000 lei și va fi achitată în contul UNBR Cod IBAN: RO30BRDE410SV21199534100 B.R.D. – Sucursala Academiei.

În cazul în care măsurile sanitare adoptate de autoritățile statului vor face imposibilă desfășurarea examenului la datele susmenționate, se va anunța în timp util reprogramarea acestuia.

Aflați mai multe informații în Decizia nr. 194 din 28 ianuarie 2021 a Comisiei Permanente a UNBR.