Apelul Consiliului Baroului Brașov prin care atrage atenţia, public, asupra caracterului neconstitutional, abuziv și vădit nelegal al modificărilor ce se doresc a fi aduse Legii nr. 303/2004 privind Statutul judecătorilor și procurorilor în ceea ce priveşte liberul acces al acestora în orice alta profesie juridică

Apelul Consiliului Baroului Brașov prin care atrage atenţia, public, asupra caracterului neconstitutional, abuziv și vădit nelegal al modificărilor ce se doresc a fi aduse Legii nr. 303/2004 privind Statutul judecătorilor și procurorilor în ceea ce priveşte liberul acces al acestora în orice alta profesie juridică

24 octombrie 2016

Apelul Consiliului Baroului Brașov prin care atrage atenția, public, asupra caracterului neconstituțional, abuziv și vădit nelegal al modificărilor ce se doresc a fi aduse Legii nr. 303/2004 privind Statutul judecătorilor și procurorilor în ceea ce privește liberul acces al acestora în orice alta profesie juridică (și nu numai, dacă ne raportăm la profesia de mediator care poate fi exercitată și de alte persoane decât absolvenții de studii juridice) – PDF