Avocat gratuit pentru români, o dată pe an, o obligație a statului

Avocat gratuit pentru români, o dată pe an, o obligație a statului

10 octombrie 2016

Dăm publicității prin preluare de pe site-ul dcnews.ro: Robert Cazanciuc, fostul ministru al Justiției vine cu o soluție pentru ca toți românii să poată beneficia de asistența unui avocat. În opinia lui Cazanciuc, statul ar trebui să ofere în mod gratuit, o dată pe an acces la un avocat celor care are au probleme importante precum cele legate de familie, proprietate sau serviciu.

Milioane de dosare, deși românii nu vor în instanță

„Se discuta în ultima perioadă destul de mult, aș spune cu legitimitate, despre rolul și locul justiției într-o societate care are nevoie de un arbitru credibil al relațiilor sociale.

Este Justiția de astăzi acest arbitru, are pârghiile normative, resursele umane și materiale adecvate pentru a-și îndeplini rolul constituțional? Sunt întrebări la care doar prin dezbateri fără ipocrizie vom putea găsi răspunsurile de care are nevoie Justiția ca putere a statului chemată să realizeze un serviciu public, precum și cetățenii dornici să privească cu încredere în capacitatea sistemului judiciar de a le oferi soluții emise pentru viețile lor reale.

Sunt multe lucruri de făcut pentru ca Justiția să nu pară doar o Agora supusă unui asediu de părțile din cele 3.000.000(trei milioane) de cauze aflate astăzi pe rolul instanțelor de judecata, ci parte vie a cetății care are obligația de a-i asigura resursele, dar și dreptul de a solicita decizii de calitate în termene rezonabile.

Suntem un popor care vrea cu milioanele sa ajungă cu orice chip în fața unui judecător? Nu, cu siguranță nu! Avem în schimb multe lucruri de rezolvat pentru care nu am găsit resursele de timp, energie și bani, pierzându-ne în grijile de zi cu zi până când nu s-a mai putut și a trebuit să ne adresam unei instanțe de judecată pentru a ne găsi dreptatea noastră.

Statul poate simplifica lucrurile

Pentru că multe din pricinile de astăzi să nu încarce activitatea instanțelor și să primim o soluție când nu mai are legătură cu nevoile noastre, putem cu siguranță apela la un avocat să ne ajute.

Serviciile oferite de avocat nu sunt la îndemâna oricui care are o problema de rezolvat, chiar dacă legea dă dreptul și celor cu mai puține resurse de a apela la ajutorul public judiciar.

Este aceasta o protecție reală pe care statul o oferă cetățenilor sau reprezintă una din formele fără fond care ne bântuie istoria și riscă să ne compromită viitorul?

Revine statului obligația de a construi temelia cunoașterii și respectării legii, precum și a modalităților concrete în care aceasta ne poate ajuta, implicând în acest proces și profesia de avocat, care are instrumentele de a participa la procesul de educare juridică a cetățeanului.

Una din căi este aceea în care statul, în parteneriat cu profesia de avocat, oferă cetățeanului sprijin în problema care îl frământă la un moment, pentru a identifica în primul rând soluții nelitigioase de rezolvare, iar daca acest lucru nu este posibil, îi îndrumă pașii ținând cont de noile dispoziții de procedură care impun mai multă rigoare în soluționarea cauzelor în fața instanțelor de judecată.

Statul nu are interesul de a ține tensiuni latente în societate, iar chestiuni legate de familie, proprietate, locul de muncă și multe altele își pot găsi calea legală de urmat în urma consilierii calificate și supuse exigențelor profesiei pe care o poate acorda un avocat.

Doar o dată pe an, cu condiții clare

Consilierea poate fi acordată o data pe an celor care îndeplinesc condițiile legale pentru a primi ajutor public judiciar, costurile fiind suportate de stat în cuantumurile prevăzute pentru asistența judiciară din oficiu.

Acest tip de asistenta poate contribui cu siguranță la reducerea numărului de cauze aflate pe rolul instanțelor, încărcate de prea multe ori cu dosare ce și-ar fi putut găsi rezolvarea pe alte căi prevăzute de lege și la concentrarea resurselor pentru creșterea calității și astfel a încrederii în actul de justiție.

Până la elaborarea unui nou act normativ privind ajutorul public judiciar care să valorifice cele mai bune practice europene, să reunească dispoziții din legi speciale cum ar fi cele privind violența în familie sau asistența acordata eroilor revoluției și urmașilor acestora, este nevoie ca textul de lege în vigoare să nu rămână doar într-un program informatic inaccesibil.

Proiect realist, doar cu finanțare corespunzătoare

Scopul legii actuale poate fi efectiv atins doar daca sunt asigurate resursele care să se regăsească distinct ca ajutor extrajudiciar în bugetul ministerului justiției.

Cât despre cunoașterea textelor în vigoare, nu avem nevoie decât de resurse de creativitate și responsabilitate în a utiliza mediul virtual sau “demodata” hârtie care ar trebui să se regăsească sub forma unor puncte de informare la toate instanțele, autoritățile locale, așa cum se întâmplă la prietenii francezi sau nemți ce se încăpăținează să rămână clasici.

Demersul face parte dintr-un proiect mai amplu ce urmărește îndeplinirea obligației statului de a face cunoscuta legea cetățenilor săi, ca formă de a arata conduita de urmat și de a preveni încălcarea legii, proiect în care notarii, mediatorii și celelalte profesii juridice vor avea un rol important de jucat!”