Avocați din 9 state membre UE participă la activități de formare profesională în drept penal, organizate de UNBR în cadrul proiectului TRAVAR

Avocați din 9 state membre UE participă la activități de formare profesională în drept penal, organizate de UNBR în cadrul proiectului TRAVAR

20 iunie 2024

Avocați din 9 state membre UE participă la activități de formare profesională în drept penal, organizate de UNBR în cadrul proiectului TRAVAR

20 – 21 iunie 2024

 

În perioada 20 – 21 iunie 2024, avocați din Spania, Grecia, Cipru, Ungaria, Franța, România, Polonia, Austria și Bulgaria se reunesc la București pentru a participa la activitățile de formare profesională în drept penal organizate de Uniunea Națională a Barourilor din România în cadrul proiectului TRAVAR. Activitățile au loc la sediul central al INPPA de la Universitatea Titu Maiorescu.

Modulele prezentate în prima zi s-au concentrat pe reglementările europene referitoare la dreptul la apărare și consolidarea drepturilor persoanelor suspectate și persoanelor acuzate, prin stabilirea unor standarde minime comune privind drepturile la un proces echitabil.

Primul modul a fost dedicat Directivei 2013/48/UE privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum și dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate.

Directiva face parte din setul de reglementări adoptate de Parlamentul European și de către Consiliu între 2010- 2013, care privesc dreptul la interpretare și la traducere, dreptul la informare și dreptul de acces la avocat în cadrul procedurilor penale.

Module 1: The right to access to a lawyer

● Directive 2013/48/EU on the right to access to a lawyer in criminal proceedings and in European Arrest Warrant proceedings – Daniela Zaharia Manescu, Lawyer, Bucharest Bar

Al doilea modul s-a concentrat pe Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale.

Module 2: The presumption of innocence

● Directive (EU) 2016/343 on the strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at the trial Dominic Pop, Lawyer, Bucharest Bar

Directiva (UE) 2016/1919 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistența juridică gratuită pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale și pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare a fost a treia temă discutată. Scopul directivei este de a asigura eficacitatea dreptului de a avea acces la un avocat, astfel cum este prevăzut de Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3), prin asigurarea asistenței din partea unui avocat.

Module 3: Legal Aid

● Directive (EU) 2016/1919 on legal aid for suspects and accused persons in criminal proceedings and for requested persons in EAW proceedings – Daniela Zaharia Manescu, Lawyer, Bucharest Bar

Al patrulea modul a abordat implementarea comparativă a pachetului de trei directive menite să consolideze drepturile cetățenilor în cadrul procedurilor penale. Impactul mandatului european de arestare din perspectiva celor trei directive și o analiză de drept comparat, precum și bune practici privind aplicarea mandatului european de arestare au fost ultimele două module prezentate la finalul primei zile de formare profesională pentru avocați.

Module 4: Comparative law and best practices on the application of the 3 procedural rights directives

● Presentations on the influence of the 3 EU Directives on procedural rights – Piotr Turowicz, Legal Adviser, Poland

Module 5: The impact of the European  Arrest Warrant on the application of the 3 procedural rights directives

● The impact of the European Arrest Warrant on Directive 2013/48/EU, Directive (EU) 2016/343 and Directive (EU) 2016/1919 Adrian Haratau, Lawyer, Bucharest Bar

Module 6: Comparative law and best practices on the application of the European Arrest Warrant

● Presentation on the application of the European Arrest Warrant in Cyprus – Yiannis Polychronis, Cypriot Lawyer

Proiectul TRAVAR este rezultatul colaborării dintre Fundația Avocaților Europeni (European Lawyers Foundation – ELF), Consiliul Barourilor și Societăților de Drept din Europa (CCBE) și barourile din statele membre ale UE, și are ca obiectiv formarea avocaților în domenii relevante ale dreptului UE, cum ar fi Carta drepturilor fundamentale a UE și dreptul penal al UE. UNBR este parte din consorțiul statelor implicate în proiect.