Avocații din Republica Moldova se solidarizează cu confrații din România la subiectul condamnării unui membru al Baroului București pentru exercitarea activității de avocat

Avocații din Republica Moldova se solidarizează cu confrații din România la subiectul condamnării unui membru al Baroului București pentru exercitarea activității de avocat

24 decembrie 2020

Avocații din Republica Moldova se solidarizează cu confrații din România

Avocații din Republica Moldova au aflat, cu profundă îngrijorare și stupoare, despre condamnarea de instanța supremă a României a unui avocat, anterior achitat de Curtea de Apel Brașov, pentru exercitarea, în interesul clientului, a activităților specifice profesiei de avocat, prin redactarea de notificări, înscrisuri și asistarea clientului în fața unei instituții publice.

Înțelegem că avocatul nu a fost condamnat pentru fapte de corupție sau falsificare de documente. Avocatul a fost condamnat pentru exprimarea unor convingeri juridice în fața unor autorități, respectiv pentru procedurile de asistare și reprezentare a unui client.

Condamnarea penală a avocaților pentru exercițiul ordinar al activității profesionale alimentează neîncrederea avocaților în garanțiile de stat acordate profesiei și diminuează credința cetățeanului în rostul și eficiența instituției avocaturii.

Legea garantează oricărei persoane dreptul de a-și alege liber avocatul pentru a fi consultată şi reprezentată de acesta în materie juridică. Statul asigură accesul la asistenta juridică calificată tuturor persoanelor în condițiile legii.

Conform legii, avocații acordă persoanelor fizice şi juridice consultații şi explicații, expun concluzii cu privire la problemele juridice, prezintă informații verbale şi scrise referitoare la legislație, întocmesc documente cu caracter juridic, reprezintă interesele lor în instanțele de judecată, reprezintă interesele lor în materie juridică în relațiile cu autoritățile.

În exercitarea profesiei sale, avocatul este independent şi se supune numai legii, statutului profesiei de avocat şi Codului deontologic al avocatului. Avocatul este liber în alegerea poziției sale şi nu este obligat să coordoneze această poziție cu nimeni, în afară de client. Este interzisă prin lege imixtiunea în exercitarea profesiei de avocat. Statul asigură respectarea şi protejarea libertății în exercitarea profesiei de avocat, fără discriminare şi fără intervenții nejustificate din partea autorităților sale sau a publicului.

În contextul revoltei exprimate de către Colegii noștri din România și în special de avocații Baroului București, avocații din Republica Moldova se aliniază poziției colegilor din România și își exprimă sprijinul în promovarea libertăților profesionale.

Context:

https://www.baroul-bucuresti.ro/stire/pozitia-baroului-bucuresti-cu-privire-la-condamnarea-unui-avocat

https://www.unbr.ro/unbr-considera-inacceptabila-represiunea-de-natura-penala-asupra-avocatului-pentru-consultatiile-si-sustinerile-facute-in-calitate-de-reprezentant-discrepanta-radicala-intre-cele-doua-hotarari-judec/

Emanoi PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților


Preluare de pe site-ul Uniunii Avocaților din Republica Moldova