Baroul Alba – Consiliul Baroului Alba a luat act de soluția de condamnare de către un complet al Înaltei Curți de Casație și Justiție a doi avocați, din Baroul București; Corpul de avocați din cadrul Baroului Alba și-a manifestat indignarea și îngrijorarea fata de aceasta hotărâre, creându-se astfel un precedent periculos în ceea ce privește siguranța exercitării profesiei de avocat

Baroul Alba – Consiliul Baroului Alba a luat act de soluția de condamnare de către un complet al Înaltei Curți de Casație și Justiție a doi avocați, din Baroul București; Corpul de avocați din cadrul Baroului Alba și-a manifestat indignarea și îngrijorarea fata de aceasta hotărâre, creându-se astfel un precedent periculos în ceea ce privește siguranța exercitării profesiei de avocat

24 decembrie 2020

COMUNICATUL BAROULUI ALBA

CONSILIUL BAROULUI ALBA a luat act de soluția de condamnare de către un complet al Înaltei Curți de Casație și Justiție a doi avocați, din Baroul București,

Corpul de avocati din cadrul Baroului nostru și-a manifestat indignarea si ingrijorarea fata de aceasta hotarare creandu-se astfel un precedent periculos in ceea ce priveste siguranta exercitarii profesiei de avocat.

Dincolo de particularitatile spetei care a starnit controverse si teama  in cadrul profesiilor juridice, subliniem necesitatea exercitarii legale si in siguranta a profesiei de avocat. Aceasta siguranta este amenintata atata timp cat, audierea de către organul judiciar în calitate de martori a judecătorilor care au pronunțat hotărâri judecătorești definitive și stabilirea caracterului nelegal al acestora, ca urmare a „retractării” lor prin declarațiile administrate, este lipsita de suport legal. Aceasta este o practică abuzivă, nelegală și de neconceput într-un stat de drept .

Este de neconceput ca trimiterile la o  o hotarare judecatoreasca, definitiva si irevocabila, care se bucura de autoritatea lucrului judecat, sa fie in legatura cu caracterul nelegal al acesteia,  în condițiile în care nu au fost exercitate căile extraordinare de reformare prevăzute de legea procesuală si hotărârile judecătorești respective se bucură în continuare de autoritate de lucru judecat, iar judecătorii care le-au pronunțat nu au suferit niciun fel de consecințe, neatrenându-se niciun fel de răspundere. Toate acestea ridică mari semne de întrebare în legătură cu legalitatea activității organului judiciar respectiv.

Contextul în care au fost audiați ca martori judecătorii respectivi, condițiile create acestora și drepturile procesuale asigurate de organul judiciar care a realizat audierile în cauză, sunt elemente care starnesc ingrijorarea  acum mai mult ca niciodată si creeaza premisa unei   analize serioase, oneste și aprofundate a efectelor unor principii fundamentale ale dreptului: principiul legalității, principiul securității circuitului civil, principiul respectării dreptului la apărare, principiul respectării dreptului la un proces echitabil, dar și a eficacității garanțiilor procesuale asociate a acestor principii. Aplicarea lor nu este recunoscut în egală măsură și apărării, ceea ce face ca modul in care s-au aplicat normele juridice care reglementează dreptul la apărare să fie incomplet și lipsit de conținut.

Aceste ingerințe ale organului judiciar aduc atingere independenței justiției și au rolul de a scădea încrederea opiniei publice, dar și a profesioniștilor dreptului, în înfăptuirea actului de justiție.

Se încalcă flagrant principiul egalității armelor, circumscris noțiunii de proces echitabil, creat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin interpretarea art. 6 paragraful 1 din Convenție.

In acest context devine esentiala dezbaterea asupra respectarii dreptului avocatului si rolul pe care acesta il are in cadrul actului de justitie, pentru sustineriile si consultatiile bazate pe interpretarea legii si a situatiei de fapt, indiferent de caracterul corect sau incorect al tezelor dezvoltate.

Au fost incalcate prevederile din Recomandarea nr.2121/2018 a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei, care in concret a condamnat practici precum …”abuzul de proceduri penale pentru a pedepsi avocatii, sau pentru a-i elimina din anumite cazuri….”subliniind totodata necesitatea de a se pune in aplicare garantii eficiente care sa asigure  exercitarea profesiei de avocat.

In acest context devine esentiala initierea si derularea unei dezbateri de substanta despre necesitatea adoptarii de masuri pentru asigurarea si protejarea exercitarii legale si in siguranta a profesiei de avocat in Romania, luandu-se masuri in sensul Recomandarii citate, in vederea implementarii unui mecanism de avertizare rapida pentru a raspunde amenintarilor imediate la adresa sigurantei si independentei avocatilor si a capacitatii lor de a-si indeplini efectiv sarcinile profesionale.

Acest comunicat constituie un prim pas din demersul profesiei noastre, demersuri care vor continua in toate formele permise de lege pana cand vom avea suficiente garantii ca Avocatul este singurul profesionist care apare menționat în Constituție ca partenerul indispensabil al justiției, fiind ocrotit de lege (art. 24 alin. 2 din legea fundamentală, art. 38 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 republicată) va si beneficia in mod real  de aceasta protectie legala.

CONSILIUL BAROULUI ALBA

Prin DECAN

Av. dr. MIHAI BACO


Comunicatul a fost publicat AICI