Baroul Botoșani susține poziția exprimata de Uniunea Națională a Barourilor din România și Baroul București în demersurile întreprinse pentru apărarea libertății, independenței și principiilor profesiei de avocat

Baroul Botoșani susține poziția exprimata de Uniunea Națională a Barourilor din România și Baroul București în demersurile întreprinse pentru apărarea libertății, independenței și principiilor profesiei de avocat

24 decembrie 2020

BAROUL BOTOȘANI – COMUNICAT

Baroul Botoșani susține poziția exprimata de Uniunea Națională a Barourilor din România și Baroul București în demersurile întreprinse pentru apărarea libertății, independenței și principiilor profesiei de avocat, a garantării dreptului la apărare, a celorlalte drepturi, libertăți și interese legitime ale omului, precum și respectării hotărârilor judecătorești, indiferent de natura acestora.

Baroul Botoșani va analiza posibilitatea de a lua și alte măsuri sau de a iniția și alte demersuri după publicarea motivării soluției pronunțata de ICCJ în cazul celor doi avocați condamnați – Roșu Robert Mihăiță și Dicu Corina Teodora, membri ai Baroului București.

Decan,

Av. Adina Sacu