Baroul București – Anunț privind continuarea demersurilor pentru digitalizare

Baroul București – Anunț privind continuarea demersurilor pentru digitalizare

01 martie 2023

Consiliul Baroului Bucuresti a luat act de Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 309/2022 prin care s-a aprobat Strategia pentru adaptarea profesiei de avocat la cerințele transformării digitale a sistemului judiciar.

Totodata, Consiliul apreciaza ca, in raport de semnalele din partea corpului profesional fata de proiectul digitalizarii, dar si de necesitatea continuarii dezbaterilor fata de dinamica si actualitatea subiectului,

este necesar ca, la nivelul Baroului Bucuresti, sa se constituie un grup de lucru, format din avocati, inclusiv din alte barouri, care, prin expertiza lor in acest domeniu, sa isi aduca contributia in identificarea celor mai bune modalitati de a integra functionalitatile proiectului in cerintele mai largi ale profesiei, cu respectarea principiilor fundamentale care o guverneaza.

Avocatii interesati sunt invitati isi exprime intentia la adresa de email [email protected], pana la data de 06.03.2023. De asemenea, la aceeasi adresa, se pot transmite observatii si propuneri fata de acest subiect de maxim interes pentru profesie.

Integral AICI