Baroul București: Invitație la opinie

Baroul București: Invitație la opinie

24 februarie 2020

Consiliul Superior al Magistraturii implementează proiectul „TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/ cod MySMIS 2014+ 118765, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Avocații din Baroul București sunt invitați să transmită observațiile și propunerile acestora față de conținutul Ghidului, ce poate fi consultat în format electronic (în ataşament) sau accesând link-ul de mai jos: https://drive.google.com/file/d/10Fkk1Txdw2H4CGgO-HUIqDoOpgZPSA6F/view. Opiniile pot fi transmise la adresa de email [email protected], urmand a fi centralizate și prezentate în cadrul viitoarelor întalniri cu reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii […citește mai mult]