Baroul Buzău se declară, fără echivoc, solidar cu Uniunea Națională a Barourilor din România și cu Baroul București în demersurile pe care acestea le promovează în apărarea profesiei de avocat precum și în apărarea celor doi colegi avocați, condamnați definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție

Baroul Buzău se declară, fără echivoc, solidar cu Uniunea Națională a Barourilor din România și cu Baroul București în demersurile pe care acestea le promovează în apărarea profesiei de avocat precum și în apărarea celor doi colegi avocați, condamnați definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție

24 decembrie 2020

Având în vedere contextul și situația create de condamnarea a doi avocați din cadrul Baroului București și poziția exprimată de Uniunea Națională a Barourilor din România și Baroul București, Baroul Buzău emite următorul

COMUNICAT

Baroul Buzău se declară, fără echivoc, solidar cu Uniunea Națională a Barourilor din România și cu Baroul București în demersurile pe care acestea le promovează în apărarea profesiei de avocat precum și în apărarea celor doi colegi avocați, condamnați definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Baroul Buzău consideră inadmisibile conotațiile penale care au fost date activității pe care avocații o desfașoară cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat și reafirmăm cu convingere, principiul potrivit căruia avocatul nu poate face obiectul unei represiuni de natură penală pentru susținerile și consultațiile bazate pe interpretarea legii și a situației de fapt, indiferent de caracterul corect sau incorect al tezelor dezvoltate.

Consideram ca se impune cu tărie apărarea profesiei de avocat, a principiilor care guvernează dreptul la apărare și al rolului avocatului în infaptuirea actului de justiție, în condițiile în care, situația apărută în ultimele zile ca urmare a condamnării celor doi colegi membri ai Baroului București, reprezinta o atingere gravă adusă profesiei de avocat, cu implicații serioase asupra întregului corp profesional.

Consiliul Baroului Buzău

Decan,

Av. Daniel Octavian Grigore


Citeste Comunicatul fisier PDF AICI