Baroul Cluj: Adunarea Generala Ordinara de alegere a organelor de conducere a Baroului Cluj 2018

Baroul Cluj: Adunarea Generala Ordinara de alegere a organelor de conducere a Baroului Cluj 2018

22 ianuarie 2018

Consiliul Baroului Cluj
în temeiul art.53 alin.1,2 din Legea Nr.51/ 1995,și a art.67 alin.1,3 , din Statutul profesiei de avocat

convoacă

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DE ALEGERE A ORGANELOR DE CONDUCERE A BAROULUI CLUJ

în data de DUMINICĂ, 25 martie 2018, ora 10:00

Adunarea va avea loc la GRAND HOTEL ITALIA, din Cluj-Napoca, str. Vasile Conta nr.2, Cartierul Bună Ziua.

Potrivit dispozițiilor art.52 alin.1 din Legea nr.51/1995, au dreptul de a participa la Adunarea Generală a Baroului Cluj şi de a-şi exercita dreptul de vot, toţi avocaţii înscrişi în Tabloul Baroului Cluj cu drept de exercitare a profesiei.

În cazul în care Adunarea Generală nu este legal constituită […citește mai mult]