Baroul Cluj – Comunicat al Consiliului Baroului Cluj raportat la situația domnului avocat Robert-Mihăiță Roșu din Baroul București, condamnat de către ICCJ la o pedeapsă a închisorii cu executare

Baroul Cluj – Comunicat al Consiliului Baroului Cluj raportat la situația domnului avocat Robert-Mihăiță Roșu din Baroul București, condamnat de către ICCJ la o pedeapsă a închisorii cu executare

19 decembrie 2020

Comunicat al Consiliului Baroului Cluj

Raportat la situația domnului avocat Robert-Mihăiță Roșu din Baroul București, condamnat de către ICCJ la o pedeapsă a închisorii cu executare, Consiliul Baroului Cluj emite următorul comunicat:

Suplimentar față de cele expuse în Comunicatul UNBR din data de 18.12.2020, considerăm principial inacceptabilă și nelegală orice interpretare jurisprudențială prin care activitatea avocatului, exercitată în limitele consacrate de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, poate fi reconsiderată ca un act material de participație la comiterea unei infracțiuni.

De asemenea, subliniem atât în această situație particulară, cât și în orice alte situații similare necesitatea imperativă a respectării termenului stabilit de art. 406 alin. 2 din Codul de procedură penală de redactare a hotărârii, respectiv de cel mult 30 de zile de la pronunțare și, în general, a respectării termenului de motivare a hotărârilor judecătorești.

Raportat la prevederile legale actuale care permit pronunțarea unei hotărâri anterior motivării acesteia, în contextul în care aceasta poate fi una de condamnare cu executare după o soluție de achitare în fondul cauzei, credem că este necesară punerea în discuție și adoptarea de urgență a unor modificări legislative care să înlăture acest neajuns. Este nefiresc ca justițiabilul, oricine ar fi el și orice soluție, în orice materie ar pronunța în favoarea sau în defavoarea sa o instanță, să cunoască motivarea acesteia ulterior pronunțării, câteodată cu depășirea exagerată a termenului legal de motivare.

Ne exprimăm speranța că mecanismele statului de drept încă funcționează în România și că astfel de derapaje jurisprudențiale, dacă ele se confirmă din motivarea hotărârii instanței de apel, să fie remediate legal, prin căile extraordinare de atac.

Ulterior analizării motivării hotărârii din apel a ICCJ, Consiliul Baroului Cluj va decide ce măsuri se impun a fi adoptate pentru apărarea profesiei de avocat și asigurarea exercitării neîngrădite a acesteia, în condițiile legii.

Consiliul Baroului Cluj

prin Decan

Flavia Ioana MAIER


Mai multe informații pe site-ul Baroului Cluj