Baroul Cluj – Comunicat de presă referitor la preconizata modificare a modului de impunere a avocaților, în sistem real, neplafonat, pentru plata cotei CASS

Baroul Cluj – Comunicat de presă referitor la preconizata modificare a modului de impunere a avocaților, în sistem real, neplafonat, pentru plata cotei CASS

13 august 2023

Comunicat de presă referitor la preconizata modificare a modului de impunere a avocaților, în sistem real, neplafonat, pentru plata cotei CASS

[Comunicatul se poate descărca de aici.]

Baroul Cluj dezaprobă vehement propunerile de măsuri fiscale prin care Guvernul tinde să impună profesiilor liberale plata cotei C.A.S.S. în sistem real, neplafonat, ignorând cu desăvârșire contraargumentele aduse de corpul profesional în cadrul dialogului instituțional purtat după apariția proiectului de Ordonanță pentru modificare și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și alte măsuri financiar fiscale.

Majorarea consistentă a C.A.S.S. va avea un impact economic deosebit de grav asupra tuturor membrilor corpului profesional, de natură să aducă perturbări esențiale în activitatea de apărare a drepturilor și libertăților, exercitată de avocați. Măsurile fiscale preconizate reprezintă  modificări nejustificate și împovărătoare, chiar dacă regimul fiscal aplicabil profesiei nu este nici în prezent unul preferențial sau lipsit de neajunsuri.

Decis să apere cu fermitate drepturile și interesele celor peste 1300 de membri ai săi, Baroul Cluj solicită imperativ Guvernului să nu adopte proiectul de act normativ care ar conduce la discriminarea nejustificată a avocaților în raport cu alte categorii de contribuabili.

Totodată, Baroul Cluj informează prin prezentul comunicat atât Guvernul, instanțele de judecată și parchetele, cât și opinia publică despre decizia de neclintit de a uza de toate demersurile și remediile legale împotriva supraimpozitării nejustificate a avocaților, fără a exclude acțiuni de protest.

Pentru pregătirea unei prime forme de protest, Consiliul Baroului Cluj a decis, la data de 13.08.2023, convocarea pentru data de 21.08.2023 și, în caz de neîntrunire a cvorumului, pentru data de 28.08.2023, a unei Adunări Generale extraordinare a avocaților din Baroul Cluj, în format exclusiv online.

Adunarea generală extraordinară va decide dacă este de acord ca, la momentul la care vor intra în vigoare modificările Codului fiscal care vor prevedea, pentru avocați, plata cotei C.A.S.S. în sistem real, neplafonat, Consiliul Baroului Cluj să decidă suspendarea totală a activității serviciilor de asistență judiciară de la nivelul județului Cluj, prin refuzul de a mai desemna, pentru toate situațiile de asistență juridică obligatorie, avocați înscriși în Registrul de Asistență Judiciară.

CONSILIUL BAROULUI CLUJ

Prin Decan


Citește mai multe AICI