Baroul Cluj: Memoriu instanțe

Baroul Cluj: Memoriu instanțe

22 august 2018

Publicam spre informare memoriul înaintat de Consiliul Baroului Cluj ca urmare a sesizărilor înaintate de membri ai Baroului Cluj cu privire la dificultățile întâmpinate în exercitarea profesiei în perioada vacanței judecătorești […citeşte mai mult]