Baroul Cluj: Nota informativa privind GDPR

Baroul Cluj: Nota informativa privind GDPR

23 mai 2018

IMPORTANT!!! Nota informativa privind GDPR
În atenția tuturor membrilor Baroului Cluj,

Așa cum știți probabil deja, în data de 25 mai 2018 urmează să intre în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

În vederea implementării Regulamentului în activitatea Baroului Cluj, urmează să actualizăm politicile de confidențialitate aplicabile utilizatorilor site-ului și să luăm câteva măsuri noi de siguranță ale datelor dvs. cu caracter personal, care sunt prelucrate de către Baroul Cluj, în baza unei obligații legale.

Un prim pas îl reprezintă nevoia de actualizare a datelor dvs, în baza unuia dintre principiile guvernante ale Regulamentului, care se referă la menținerea datelor actualizate. Acest principiu înseamnă, în linii mari, că toate datele dvs. cu caracter personal pe care le deținem trebuie să fie aduse la zi.

Amintim că Baroul Cluj, are obligația de a întocmi, menține și actualiza periodic Tablourile avocaților stagiari sau definitivi, a avocaților incompatibili sau suspendați, precum și a avocaților străini, în conformitate cu dispozițiile art. 24 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, și respectiv art. 44 din Statutul profesiei de avocat. Tablourile avocaților sunt publicate în permanență atât pe site-ul www.baroul-cluj.ro, cât și prin intermediul platformei informatice www.ifep.ro.

De asemenea Baroul Cluj, are obligația de a întocmi, menține și actualiza perioadic Registrul avocaţilor care pot fi desemnaţi de instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii, în calitate de curatori speciali, în conformitate cu dispozițiile art. 91 ind. 1 alin 3 din Statut, precum și Registrul de asistenţă judiciară, în temeiul art. 78 lit.b din Legea 51/1995. Aceste Registre sunt la rândul lor publicate online, pe site-ul www.baroul-cluj.ro.

Pentru a ne putea respecta obligația de menținere a datelor actualizate impusă de Regulament, avem nevoie de sprijinul dvs. în calitate de persoană vizată. De altfel și dvs. dețineți dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, pe care vi-l puteți exercita necondiționat.

În acest sens, pentru respectarea obligațiilor impuse de Regulament, vă punem în vedere ca până la data de 23 mai 2018, să ne transmiteți datele dvs. actualizate pe adresa de email [email protected], fie să vă prezentați la sediul Baroului Cluj, situat în Cluj-Napoca, Str.Pavel Roșca nr.4 ap.15, Jud.Cluj.

Mai jos regăsiți câteva informații legate de datele personale pe care le prelucrăm […citește mai mult]