Baroul Constanta se alătură și sustine poziția exprimată de Uniunea Natională a Barourilor din România privind apărarea principiilor profesiei de avocat si a garantiilor dreptului la apărare

Baroul Constanta se alătură și sustine poziția exprimată de Uniunea Natională a Barourilor din România privind apărarea principiilor profesiei de avocat si a garantiilor dreptului la apărare

23 decembrie 2020

COMUNICAT

Baroul Constanta se alătură și sustine poziția exprimată de Uniunea Natională a Barourilor din România privind apărarea principiilor profesiei de avocat si a garantiilor dreptului la apărare. Avocatul nu poate face obiectul nici unei proceduri de natură penală pentru apărările formulate, în limitele legii, în cadrul unui proces sau consultațiile cu privire la interpretarea legii și a situației de fapt. In caz contrar, dreptul la apărare, ca esență a profesiei de avocat, ar fi lipsit de conținut.

Reamintim faptul că avocatul nu răspunde penal pentru susținerile făcute oral sau în scris, în adecvată și cu respectarea prevederilor art.38 alin. (2), in fata instanțelor de judecată, a organelor de urmărire penală sau a altor organe administrative de jurisdictie si nici dacă sunt in legătură cu consultațiile oferite justițiabililor ori cu formularea apărării in acea cauză ori pentru sustinerile făcute in cadrul consultatiilor verbale sau consultațiile scrise acordate clientilor, dacă ele sunt făcute cu respectarea normelor de deontologie profesională (art. 38 alin. 3 din Legea nr. 51/1995 republicată).

Nu constituie disciplinară și nici nu pot atrage alte forme de răspundere juridică a avocatului opiniile juridice ale acestuia, exercitarea drepturilor, indeplinirea obligatiilor prevăzute de lege și folosirea mijloacelor legale pentru pregătirea si realizarea efectivă a apărării libertăților, drepturilor și intereselor legitime ale clientilor săi (art. 38 alin. 5 din Legea nr. 51/1995 republicată).

[]


Comunicatul integral (fisier PDF) poate fi citit AICI