Baroul Dolj: Anunț privind corelarea venitului avocaţilor stagiari colaboratori sau salarizaţi în interiorul profesiei de avocat

Baroul Dolj: Anunț privind corelarea venitului avocaţilor stagiari colaboratori sau salarizaţi în interiorul profesiei de avocat

17 ianuarie 2019

Supunem atenţiei colegilor avocaţi necesitatea corelării venitului avocaţilor stagiari colaboratori sau salarizaţi în interiorul profesiei de avocat, cu venitul minim garantat pe economia naţională, în conformitate cu prevederile art.296 din Statutul profesiei de avocat.

Hotărârea de Guvern nr. 937/2018 stabileşte salariul minim brut pe ţară garantat în plată la 2.080 lei lunar, pentru un program complet de lucru, începând cu data de 01.01.2019.

Prin excepţie de la prevederile alin. (1) din H.G.nr.937/2018, începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară [citește mai mult…]