Baroul Dolj: „INFORMARE cu privire la modificările aduse Codului Fiscal prin OUG 79/2017, începând cu anul 2018”

Baroul Dolj: „INFORMARE cu privire la modificările aduse Codului Fiscal prin OUG 79/2017, începând cu anul 2018”

09 ianuarie 2018

INFORMARE CU PRIVIRE LA

MODIFICĂRILE ADUSE CODULUI FISCAL PRIN OUG 79/2017, ÎNCEPÂND CU ANUL 2018

REZUMAT

Avocații sunt exceptați de la plata CAS în sistemul public de pensii, pentru veniturile realizate din profesia de avocat (art.150 din Codul fiscal):

ART. 150 Excepții specifice privind veniturile din activități independente

Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, precum şi persoanele care au calitatea de pensionari nu datorează contribuția de asigurări sociale pentru veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b).

Persoanele care obțin venituri din activități independente (PFA, profesii libere etc) vor datora CASS (contribuție de asigurări sociale de sănătate) în cotă de 10 % dacă valoarea cumulată a veniturilor din sursele de mai jos , realizate în anul precedent (art. 170 alin. 3 din Codul Fiscal) este de cel puțin 12 salarii minime brute , respectiv 22.800 lei în 2017 :

a) venituri din activități independente, definite conform art. 67 și 67^1;

b) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125;

c) venituri din cedarea folosinței bunurilor, definite conform art. 83;

d) venituri din investiții, definite conform art. 91;

e) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, definite conform art. 103;

f) venituri din alte surse, definite conform art. 114 și 116.

Procentul de contribuție CASS (contribuția de asigurări sociale de sănătate) crește de la 5,5% la 10%, dar se aplică la salariul minim brut pe economie, nu la venitul net obținut (în acest moment se aplică la 1.900 lei).

Persoanele care se încadrează în categoria celor obligați să achite CASS trebuie să depună până la 31 ianuarie a anului pentru care se stabilește CASS formularul “Declarația 600” cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul lunar (Ordinul 4140/2017).

În cazul celor care încep activitatea în timpul anului, declarația se depune în 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Cota de impozitare a venitului net scade de la 16% la 10% ;

S-a introdus opțiunea de a cotiza la sistemul public de pensii și la fondul de asigurări de sănătate chiar dacă venitul obținut sau estimat a se obține, este mai mic decât baza minimă de calcul de la care contribuțiile devin obligatorii.

Asigurări sociale opționale

Avocații se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru a beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, pe bază de contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.(OUG 99/2017).

Asigurarea este condiționată de plata unei contribuții de 1% aplicată asupra venitului lunar ales înscris în contractul de asigurare. Venitul lunar este un venit ales care nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și nici mai mare decât valoarea a de 12 ori a acestuia.

Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru acre se acordă concediul medical