Baroul Harghita susţine în totalitate poziţiile şi demersurile iniţiate de către Uniunea Naţională a Barourilor din România şi de către Baroul Bucureşti, prin care s-a apreciat ca inacceptabilă represiunea de natură penală asupra avocaţilor pentru consultaţiile şi susţinerile făcute în calitate de reprezentant

Baroul Harghita susţine în totalitate poziţiile şi demersurile iniţiate de către Uniunea Naţională a Barourilor din România şi de către Baroul Bucureşti, prin care s-a apreciat ca inacceptabilă represiunea de natură penală asupra avocaţilor pentru consultaţiile şi susţinerile făcute în calitate de reprezentant

23 decembrie 2020

COMUNICAT

Consiliul Baroului Harghita, prin vot electronic exprimat în data de 22 decembrie 2020 în vederea analizării situaţiei create prin condamnarea a doi avocaţi din Baroul Bucureşti pentru săvârşirea unor infracţiuni în exerciţiul profesiei, raportat la dispoziţiile art. 38, alin. 3 din Legea 51/1995, potrivit cărora „Avocatul nu răspunde penal pentru susţinerile făcute oral sau în scris, în forma adecvată şi cu respectarea prevederilor alin. (2), în faţa instanţelor de judecată, a organelor de urmărire penală sau a altor organe administrative de jurisdicţie şi nici dacă sunt în legătură cu consultaţiile oferite justiţiabililor ori cu formularea apărării în acea cauză ori pentru susţinerile făcute în cadrul consultaţiilor verbale sau consultaţiilor scrise acordate clienţilor, dacă ele sunt făcute cu respectarea normelor de deontologie profesională.”, cu majoritate de voturi

DECIDE

1. Baroul Harghita susţine în totalitate poziţiile şi demersurile iniţiate de către Uniunea Naţională a Barourilor din România şi de către Baroul Bucureşti, prin care s-a apreciat ca inacceptabilă represiunea de natură penală asupra avocaţilor pentru consultaţiile şi susţinerile făcute în calitate de reprezentant, poziţii exprimate prin comunicatul Comisiei Permanente din data de 18.12.2020, comunicatul UNBR din data de 21.12.2020, respectiv comunicatul Baroului Bucureşti din data de 19.12.2020.

2. Având în vedere posibilitatea ca acte de exercitare legală a asistării şi reprezentării clientului să fie apreciate ca infracţiuni, se susţin demersurile de protest iniţiate, Insuşindu-ne motivarea arătată în comunicatul UNBR din data de 21.12.2020, prin care s-a subliniat faptul că avocaţii nu protestează impotriva unei hotărâri judecătoreşti şi nici pentru apărarea unei „persoane în cauză”, ci pentru apărarea profesiei de avocat, pentru a atrage atenția asupra problemelor grave care afectează justiția și care pun sub semnul întrebării viitorul profesional.

[]


Comunicatul integral (fisier PDF) poate fi citit AICI