Baroul Hunedoara – COMUNICATUL Consiliului Baroului Hunedoara privind exprimarea solidarității cu punctul de vedere al UNBR și al Baroului București, raportat la soluția de condamnare pronunțată de ÎCCJ a celor doi colegi, membri ai Baroului București

Baroul Hunedoara – COMUNICATUL Consiliului Baroului Hunedoara privind exprimarea solidarității cu punctul de vedere al UNBR și al Baroului București, raportat la soluția de condamnare pronunțată de ÎCCJ a celor doi colegi, membri ai Baroului București

23 decembrie 2020

COMUNICAT

CONSILIUL BAROULUI HUNEDOARA, întrunit în ședință extraordinară, a luat act cu profundă îngrijorare de soluția dispusă de Î.C.C.J. prin care doi confrați, membri ai Baroului București, au fost condamnați, conform informațiilor apărute până în prezent în spațiul public, pentru fapte care reprezintă activității caracteristice exercitării profesiei de avocat.

Avocații Baroului Hunedoara își exprimă în mod necondiționat solidaritatea cu punctul de vedere adoptat de Baroul București și de Uniunea Națională a Barourilor din România și arată că va sprijini orice formă de protest care va fi stabilită în mod unitar de organele de conducere ale profesiei de avocat pentru protejarea efectivă, reală, a dreptului la apărare, independenței și liberului exercițiu al profesiei de avocat.

CONSILIUL BAROULUI HUNEDOARA respinge cu fermitate orice încercare sau derapaj al puterii judecătorești de timorare ori intimidare a avocatului, din perspectiva activității de exercitare a profesiei de avocat, prin care se aduce atingere principiilor care stau la baza exercitării profesiei de avocat și care constituie o garanție a respectării dreptului fundamental la apărare.

Baroul Hunedoara nu lansează în spațiul public opinii referitoare la soluția pronunțată de Î.C.C.J. până la publicarea motivării hotărârii judecătorești, cu speranța că redactarea și semnarea  hotărârii judecătorești va respecta în întregime dispozițiile art.406 Cod procedură penală. În funcție de considerentele motivării hotărârii judecătorești, Baroul Hunedoara își rezervă dreptul de a formula puncte de vedere sau critici ale acesteia, cu respectarea dreptului la liberă exprimare consacrat în jurisprudența C.E.D.O.

Pornind de la două elemente apărute în spațiul public și care au caracter de certitudine, respectiv actul de sesizare al instanței și nemulțumirile, criticile, arătate de Ministerul Public în cuprinsul motivelor de apel, CONSILIUL BAROULUI HUNEDOARA apreciază că soluția de condamnare a unui avocat pentru activități specifice exercitării profesiei de avocat prin asocierea acestuia cu faptele imputate clientului său constituie un precedent extrem de periculos și primejdios, o atingere gravă adusă profesiei de avocat, cu implicații serioase negative asupra întregului corp profesional. Avocatul nu poate face obiectul vreunei represiuni de natură penală pentru susținerile sale și consultațiile juridice bazate pe interpretarea dispozițiilor legale și a unei situații de fapt, indiferent de caracterul corect sau incorect al opiniilor sale.

CONSILIUL BAROULUI HUNEDOARA analizează posibilitatea adoptării graduale a unor forme de protest până la apariția publicării motivelor hotărârii judecătorești, ca modalitate de semnalare și avertizare asupra unor derapaje ale puterii judecătorești care sunt incompatibile cu un Stat de drept și care afectează negativ rolul avocatului de partener indispensabil al actului de justiție.

CONSILIUL BAROULUI HUNEDOARA ,

DECAN,

Avocat Cosmin Alin RONCIOIU


Comunicatul (fisier PDF) poate fi citit si AICI