Baroul Iași: Comunicat de Presă, urmare unor articole din mass-media referitoare la interceptări ale unor conversaţii telefonice purtate între mai mulţi avocaţi din Baroului laşi şi clienţi ai acestora, într-un dosar de urmărire penală instrumentat de D.I.I.C.O.T. – S.T. laşi

Baroul Iași: Comunicat de Presă, urmare unor articole din mass-media referitoare la interceptări ale unor conversaţii telefonice purtate între mai mulţi avocaţi din Baroului laşi şi clienţi ai acestora, într-un dosar de urmărire penală instrumentat de D.I.I.C.O.T. – S.T. laşi

03 august 2023

Consiliul Baroului Iași
03.08.2023

COMUNICAT DE PRESĂ

Ca urmare a articolelor apărute în ultimele zile în presa locală și națională, articole prin care a fost adus la cunoștința publicului faptul că într-un dosar de urmărire penală instrumentat de D.I.I.C.O.T. – S.T. Iași au fost realizate interceptări ale unor conversații telefonice purtate între mai mulți avocați din Baroului Iași și clienți ai acestora, Baroul Iași emite prezentul comunicat de presă.

Din informațiile aduse la cunoștința publicului de către mass-media, rezultă că înregistrările convorbirilor telefonice realizate în respectivul dosar de urmărire penală au fost redate în procese-verbale, pe care procurorul ce a instrumentat cauza le-a depus ca probă în proces fără ca avocații în cauză să fi fost măcar suspectați de săvârșirea vreunei infracțiuni și fără a li se aduce la cunoștință faptul că au fost interceptate o serie de convorbiri pe care le-au avut cu clienții lor.

Baroul Iași considera că maniera în care a procedat unitatea de Parchet menționată anterior înfrânge flagrant atât principiul confidențialității relației dintre client și avocat, cât și normele legale imperative ce impun – cu excepții bine definite, neincidente în cauză – obligația procurorului de a distruge orice înregistrare accidentală a convorbirilor dintre client și avocat.

Baroul Iași apreciază că existența statului de drept este indisolubil legată de respectarea independenței avocaților, iar dreptul la apărare al cetățenilor nu se poate derula normal fără respectarea confidențialității relației client-avocat.

În acest context, Baroul Iași condamnă cu fermitate modul în care a procedat D.I.I.C.O.T. – S.T. Iași, cu privire la folosirea într-un dosar penal a unor înregistrări ale convorbirilor telefonice apărate de principiul confidențialității relației dintre clienți și avocați, și analizează oportunitatea de a iniția toate demersurile ce se impun în vederea sancționării exceselor, pentru protejarea profesiei, a avocaților, a actului de justiție și a cetățeanului.

Nu în ultimul rând, credem că asemenea situații, propagate prin intermediul mijloacelor de comunicare mass-media, au ca rezultat știrbirea încrederii cetățeanului în actul de justiție și în existența statului de drept în România, ceea ce trebuie evitat, prin toate mijloacele, de către toți partenerii implicați în desfășurarea procedurilor judiciare.

Pentru Consiliul Baroului Iași
DECAN,
Av. Oana NEDA


Comunicat de Presă fișier PDF