Baroul Mehedinți: ADUNARE GENERALA 2019 – CONVOCATOR – Consiliul Baroului Mehedinti, în temeiul art.53 alin.1,2 din Legea Nr.51/ 1995 și a art.67 alin.1,3 din Statutul profesiei…

Baroul Mehedinți: ADUNARE GENERALA 2019 – CONVOCATOR – Consiliul Baroului Mehedinti, în temeiul art.53 alin.1,2 din Legea Nr.51/ 1995 și a art.67 alin.1,3 din Statutul profesiei…

05 februarie 2019

ADUNARE GENERALA 2019
CONVOCATOR

Consiliul Baroului Mehedinti, în temeiul art.53 alin.1,2 din Legea Nr.51/ 1995 și a art.67 alin.1,3 din Statutul profesiei de avocat convoacă:
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A BAROULUI MEHEDINTI

in data de 14 FEB 2019, ora 12:00, iar in cazul neintrunirii cvorumului, se convoaca in data de 22 FEB 2019, ora 15:00

Adunarea va avea loc la BAROUL MEHEDINTI, din Drobeta Turnu Severin, Bd. Carol I nr.14, Jud Mehedinti cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1 Prezentarea darii de seama privind veniturile si cheltuielile pe anul 2018, atat la Barou cat si la Filiala C.A;

2 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2018, atat la Barou cat si la Filiala C.A;

3 Descarcarea de gestiune pe anul 2018, atat la Barou cat si la Filiala C.A;

4 Prezentarea raportului Comisiei de cenzori pe 2018, atat la Barou cat si la Filiala C.A;

5 Aprobarea proiectului de venituri si cheltuieli pe anul 2019, atat la Barou cat si la Filiala C.A;

6 Alegerea delegatilor la Congresul Avocatilor din 2019 [citește mai mult…]