Baroul Mureș: Comunicat privind susținerea UNBR și Baroului București în cazul condamnării unor avocați pentru săvârșirea de infracțiuni în exercițiul profesiei

Baroul Mureș: Comunicat privind susținerea UNBR și Baroului București în cazul condamnării unor avocați pentru săvârșirea de infracțiuni în exercițiul profesiei

22 decembrie 2020

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
BAROUL MUREȘ
TG-MUREȘ, str. Marton Aron, nr. 8/1, jud. Mureș, tel/fax 0265 261669
E-mail [email protected]
http://www.baroul-mures.ro

Consiliul Baroului Mureș, întrunit în ședința extraordinară din data de 21 decembrie 2020 în vederea analizării situației create prin condamnarea a doi avocați din Baroul București pentru săvârșirea unor infracțiuni în exercițiul profesiei,

– raportat la comunicatul Comisiei Permanente din data de 18.12.2020 prin care s-a apreciat ca inacceptabilă represiunea de natură penală asupra avocatului Robert-Mihăiță Roșu pentru consultațiile și susținerile făcute în calitate de reprezentant respectiv poziția adoptată de Baroul București față de această situație astfel cum rezultă din comunicatul emis în data de 19.12.2020,

– având în vedere posibilitatea ca acte de exercitare legală a asistării și reprezentării clientului să fie apreciate ca infracțiuni:

– susținem în totalitate pozițiile și demersurile inițiate de către Uniunea Națională a Barourilor din România respectiv de către Baroul București.

În acest sens, apreciem utilă transmiterea cererii către ICCJ pentru luarea măsurilor legale în vederea respectării termenului legal de motivare a hotărârii pronunțate în cauză, în conformitate cu art. 406 din C.p.p. respectiv inițierii și derulării unui dialog cu organismele profesionale ale judecătorilor, pentru asigurarea unui climat de siguranță în exercitarea legală a profesiei de avocat.

Consiliul Baroului Mureș a hotărât purtarea unei banderole albe de către toți avocații din barou în exercitarea profesiei de avocat în instanțe, parchete, unități de poliție sau sedii profesionale, urmând ca după data de 16.01.2021, dată la care se împlinește termenul de motivare a hotărârii în cauză, să analizeze și luarea altor măsuri în vederea asigurării de către toți participanții la actul de justiție a principiilor de exercitare, în condiții de siguranță, a profesiei de avocat.

Consiliul Baroului Mureș, amintind că ”avocatul nu răspunde penal pentru susținerile făcute oral sau în scris, în forma adecvată și cu respectarea prevederilor alin. (2), în fața instanțelor de judecată, a organelor de urmărire penală sau a altor organe administrative de jurisdicție și nici dacă sunt în legătură cu consultațiile oferite justițiabililor ori cu formularea apărării în acea cauză ori pentru susținerile făcute în cadrul consultațiilor verbale sau consultațiilor scrise acordate clienților, dacă ele sunt făcute cu respectarea normelor de deontologie profesională” astfel cum prevede art. 38 alin. 3 din Legea nr. 51/1995, condamnă orice abatere de la aceste dispoziții și va susține fiecare demers legal necesar stopării și corectării acestor derapaje.

Consiliul Baroului Mureș

decan av. Nicolae T. Galdea


Mai multe informații AICI