Baroul Olt – COMUNICAT DE PRESĂ. Baroul Olt își exprimă îngrijorarea și regretul cu privire la intenția Guvernului României de a stabili un sistem real de impunere neplafonat asupra veniturilor avocaților, cu titlu de contribuție CASS, care ar înlocui actuala contribuție fixă a avocaților la sistemul de sănătate publică

Baroul Olt – COMUNICAT DE PRESĂ. Baroul Olt își exprimă îngrijorarea și regretul cu privire la intenția Guvernului României de a stabili un sistem real de impunere neplafonat asupra veniturilor avocaților, cu titlu de contribuție CASS, care ar înlocui actuala contribuție fixă a avocaților la sistemul de sănătate publică

14 august 2023

COMUNICAT DE PRESĂ

luni, 14 august 2023

Baroul Olt își exprimă  îngrijorarea și regretul cu privire la intenția Guvernului României de a stabili un sistem real de impunere neplafonat asupra veniturilor avocaților, cu titlu de contribuție CASS, care ar înlocui actuala contribuție fixă a avocaților la sistemul de sănătate publică.

Baroul Olt salută și susține punctul de vedere exprimat public de U.N.B.R.  prin comunicatul din data de 02.08.2023 și va acționa conform deciziilor adoptate de organele de conducere a  profesiei referitor la problema modificării sistemului de impunere cu titlu de contribuție CASS pentru avocați.

O astfel de măsură fiscală nu are la bază nicio rațiune întemeiată sub aspect juridic, deoarece dincolo de caracterul vădit disproporționat al sarcinii fiscale asupra avocaților, ea nu are  corespondent în oferirea unor servicii medicale suplimentare sau particulare de care ar beneficia avocații, categorie profesională care va beneficia în continuare de servicii medicale standard, la fel ca și celelalte categorii de contribuabili.

Prin adoptarea unei astfel de politici fiscale care s-ar răsfrânge și asupra avocaților, s-ar ajunge la o dublare a sarcinii fiscale, ceea ce ar crea o presiune financiară în rândul corpului profesional, iar aceasta  va avea un efect direct imediat asupra justițiabililor, care vor fi nevoiți să suporte onorarii avocațiale semnificativ majorate.

Având în vedere că dialogul dintre UNBR și UNPL pe de-o parte și Guvernul României, pe de altă parte, nu a avut ca efect până în prezent  o renegociere loială și echitabilă a chestiunii în discuție, Baroul Olt aduce la cunoștință publică că va lua în considerare utilizarea tuturor formelor de protest și a demersurilor legale pentru a-și manifesta opoziția față de măsura fiscală injustă și discriminatorie ce constă în introducerea unui sistem real de impunere a avocaților în privința contribuției CASS.

DECAN  AL BAROULUI OLT,

Avocat Dănuț Radu Țuluca


Citește mai multe AICI