Baroul Prahova: REGULAMENTUL PENTRU ALEGEREA CONSILIULUI BAROULUI PRAHOVA

Baroul Prahova: REGULAMENTUL PENTRU ALEGEREA CONSILIULUI BAROULUI PRAHOVA

05 februarie 2019

REGULAMENTUL PENTRU ALEGEREA CONSILIULUI BAROULUI PRAHOVA

Art.1 Conform art.71 din Statutul Profesiei de Avocat, candidatii la functia de consilier al Baroului Prahova trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Sa aiba o vechime neintrerupta în profesie de minimum 8 ani în calitate de avocat definitiv;
Sa nu aiba restante de orice fel la cota de barou, UNBR si contributiile CAA.
Sa nu fi fost suspendati din profesie pentru motive imputabile lor.
Sa nu fie suspendati din profesie la momentul depunerii candidaturii.
Sa nu fi fost sanctionati în cadrul profesiei.
Sa nu fie pensionar în momentul depunerii candidaturii.
Art.2 Candidatii trebuie sa depuna la Barou dovada platii la zi a taxelor si contributiilor.

Art.3 Candidaturile se vor depune la Serviciul Secretariat cu cel putin 10 zile inainte de data alegerilor.

Art.4 Candidaturile care nu indeplinesc conditiile legale si statutare vor fi respinse de o Comisie de validare a candidaturilor compusa din trei consilieri care nu candideaza, desemnati de Consiliu în termen de 24 de ore de la depunerea candidaturilor. Tot în 24 de ore candidatul poate face plangere la Consiliu care va solutiona plangerea în 24 de ore.

Candidaturile definitive vor fi afisate cu 5 zile inainte de data alegerilor la sediul Baroului si pe siteul acestuia

Art.5 Buletinul de vot va cuprinde numele si prenumele candidatilor în ordine alfabetica.

Votarea se va face prin [citește mai mult…]