Baroul Sălaj – Comunicat privind intenția Guvernului României de a dubla sarcina fiscală a avocaților prin stabilirea unui nou sistem de impunere

Baroul Sălaj – Comunicat privind intenția Guvernului României de a dubla sarcina fiscală a avocaților prin stabilirea unui nou sistem de impunere

13 august 2023

13.08.2023

COMUNICAT DE PRESĂ

Baroul Sălaj își exprimă profunda îngrijorare cu privire la intenția Guvernului României de a stabili un sistem real de impunere neplafonat asupra veniturilor avocaților, cu titlu de contribuție CASS, care vine să înlocuiască actuala contribuție fixă a avocaților la sistemul de sănătate publică.

O astfel de măsură fiscală nu are la bază nicio rațiune întemeiată sub aspect juridic, deoarece dincolo de caracterul vădit disproporționat al sarcinii fiscale asupra avocaților, ea nu are drept corespondent oferirea unor servicii medicale suplimentare sau particulare în favoarea avocaților, care vor beneficia în continuare de servicii medicale standard, la fel ca celelalte categorii de contribuabili.

Prin adoptarea unei astfel de politici fiscale asupra avocaților se ajunge la o dublare a sarcinii fiscale, ceea ce creează o presiune financiară în rândul corpului profesional, iar asta se va repercuta inevitabil asupra justițiabililor, care vor fi nevoiți să suporte implicit onorarii avocațiale semnificativ majorate.

Având în vedere că dialogul dintre UNBR și UNPL, pe de-o parte și Guvernul României, pe de altă parte, nu a avut ca efect o renegociere loială și echitabilă a chestiunii în discuție, Baroul Sălaj anunță că va lua în considerare utilizarea tuturor formelor de protest și a demersurilor legale pentru a-și manifesta opoziția față de măsura fiscală injustă și discriminatorie ce constă în introducerea unui sistem real de impunere a avocaților în privința contribuției CASS.

DECAN,
Av. Cristian-Gavril TĂRĂU


Citește mai multe AICI