Baroul Sălaj în parteneriat cu Baroul Maramureș, Baroul Satu Mare și Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor organizează conferinţa cu tema: „ASPECTE PRACTICE GENERATE DE APLICAREA CODURILOR FUNDAMENTALE” sâmbătă, 16 noiembrie 2019, Hotel BRILLIANT, Sala BRILLIANT CITY, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 10/A, Loc. Zalău, Jud. Sălaj

Baroul Sălaj în parteneriat cu Baroul Maramureș, Baroul Satu Mare și Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor organizează conferinţa cu tema: „ASPECTE PRACTICE GENERATE DE APLICAREA CODURILOR FUNDAMENTALE” sâmbătă, 16 noiembrie 2019, Hotel BRILLIANT, Sala BRILLIANT CITY, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 10/A, Loc. Zalău, Jud. Sălaj

18 octombrie 2019

Baroul Sălaj în parteneriat cu Baroul Maramureș, Baroul Satu Mare și Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

organizează conferinţa cu tema:

„ASPECTE PRACTICE GENERATE DE APLICAREA CODURILOR FUNDAMENTALE

Se acordă puncte pentru asigurarea obligațiilor de pregătire profesională continuă,

conform Programelor întocmite de organele profesiei.

PROGRAMUL CONFERINŢEI

Sâmbătă, 16 noiembrie 2019, Hotel BRILLIANT, Sala BRILLIANT CITY, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 10/A, Loc. Zalău, Jud. Sălaj

Secţiunea de drept civil/procesual civil

09.00 – 09.30 – Înregistrarea participanţilor
09.30 – 12.30 – Dezbateri pe teme de drept civil şi procedură civilă
12.30 – 13.30 – Pauză de masă

Secţiunea de drept penal/procesual penal

13.30 – 16.30 – Dezbateri pe teme de drept penal şi procedură penală

Prezentarea lectorilor:

CIVIL ŞI PROCEDURĂ CIVILĂ:

• prof. univ. dr. av. Traian BRICIU – Preşedintele U.N.B.R.;
• conf. univ. dr. av. Claudiu Constantin DINU – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti;

Temă: Aspecte controversate în practica instanțelor judecătorești cu privire la judecata ȋn prima instanță, în căile de atac și executarea silită. (av. dr. Traian Briciu; av. dr. Claudiu Dinu)

Cheltuielile de judecată; suspendarea judecății – corelarea art.413 alin.1 pt.3 NCPC cu art.27 alin.7 NCPP; Invocarea din oficiu, de instanţa judecătorească, a unei cauze de nulitate absolută – nulitate de drept substanţial; evaluarea prejudiciului moral; regimul juridic al cauțiunii judiciare; actul de adjudecare; executarea silită împotriva avocatului; executarea ipotecii mobiliare prin vânzarea bunului ipotecat; limitele admisibilității apărărilor de fond ȋn contestația la executare; impreviziunea vs. caracterul abuziv al unei clauze dintr-un contract de credit; reluarea executării silite.

PENAL ŞI PROCEDURĂ PENALĂ:

• lect. univ. dr. av. Daniel NIȚU – Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj;
Temă: Probleme actuale privind prescripția răspunderii penale.

• Dl. asist. univ. dr. av. Lucian Criste – Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj;
Temă: Legalitatea urmăririi penale sub filtrul judecătorului de cameră preliminară.

*Se recomandă trimiterea la Barou din partea participanților a problemelor de drept care se doresc a fi dezbătute.

*Taxa de participare este 150 de lei şi se poate achita la casieria Barourilor Sălaj, Satu Mare, Maramureș sau în contul Baroului Sălaj: RO04BTRL03201202220298XX, Cod Fiscal 4494845 .

*Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi secretariatul Baroului la numărul de telefon: 0757623561.

Notă: Dacă va exista interes din partea participanților, există posibilitatea organizării unei petreceri în seara zilei de 16.11.2019, în locația BRILLIANT CITY, costul de participare fiind de 120 lei/persoană, care se achită separat de taxa pentru conferință. Sala pentru petrecere urmează a fi rezervată doar dacă numărul celor interesați va fi de 50 de persoane sau mai mare.

Cu stimă,

DECAN

Av. Bogdan Ilea