Baroul Sibiu: 4 octombrie, ziua când avocații întrerup activitatea: „O zi fără avocați! Ziua în care justiția nu există”

Baroul Sibiu: 4 octombrie, ziua când avocații întrerup activitatea: „O zi fără avocați! Ziua în care justiția nu există”

03 octombrie 2023

4 octombrie, ziua când avocații întrerup activitatea: „O zi fără avocați! Ziua în care justiția nu există”

Avocații din Baroul Sibiu, alături de avocații din toate barourile din țară, vor întrerupe activitatea în data de 4 octombrie 2023 pentru 24 ore. Această manifestare face parte din campania „O zi fără avocați! Ziua în care justiția nu există”, adoptată prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România  din 1-2 septembrie 2023 și are ca scop atragerea atenției asupra disfuncționalităților din sistemul judiciar și apărarea drepturilor avocaților, supuși unor provocări continue în exercitarea misiunii de apărare a drepturilor și libertăților cetățenilor. Avocații nu se vor prezenta în data de 4 octombrie 2023 în fața instantelor de judecată și a organelor de urmărire penală, cu excepția anumitor cauze, în care lipsa avocatului ar crea prejudicii iremediabile justițiabililor sau ar perturba ordinea de drept.

„Problemele stringente care reclamă adoptarea acestei forme de manifestare sunt cuprinse într-un material amplu ce a fost  prezentat de către organele de conducere a profesiei instituțiilor care au competența de a adopta decizii pentru remedierea deficiențelor semnalate. Disfuncționalitățile se regăsesc la instanțele, parchetele și sediile de poliție și chiar dacă nu sunt general aplicabile, au caracter repetitiv, frecvent și preocupă întreg corpul profesional. Oricare dintre problemele semnalate reprezintă, fiecare în parte, o neîmplinire a justiției din România, care afectează nu doar avocatul, ci, mai grav, destinatarul actului de justiție, care este cetățeanul. Conform legii nr.51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, avocatul este obligat să promoveze și să apere drepturile, libertățile și interesele legitime ale omului. În aplicarea acestui principiu se atrage atenția asupra problemelor din sistemul judiciar care afectează accesul la justiție a cetățeanului (nerespectarea termenului optim de soluționare  a cauzelor din cauza deficitului de personal și normarea muncii magistraților, întârzieri în redactarea hotărârilor judecătorești, cuantumul taxelor de timbru,etc) precum și nerespectarea rolului avocatului și a funcției acestuia în cadrul procesului (restanțe de peste 8 luni de zile la plata de către parchete a onorarilor avocaților din oficiu, identificarea avocatului cu clientul său, lipsa de respect față de timpul și drepturile avocaților manifestată de către organele de urmărire penală, desconsiderarea rolului și a muncii avocatului prin cenzurarea excesiva a cheltuielilor de judecată până la sume derizorii, deficiențe în organizarea ședinței de judecată, etc)”, spune avocatul Alexandru Suciu, decanul Baroului Sibiu.

Potrivit acestuia, toate aceste probleme se suprapun unor măsuri de  fiscalizare excesivă și inechitabilă a profesiilor liberale  adoptate recent de puterea executivă, care încalcă principiile proporționalității, a nediscriminării și echității.

Prin acest demers se urmărește inițierea unui dialog între toți factorii decizionali și reprezentanții corpului profesional al avocaților, care să aibă ca finalitate identificarea măsurilor ce trebuie adoptate și implementate în vederea respectării dreptului de acces la justiție a cetățeanului, dreptului la un proces echitabil într-un termen rezonabil, și asigurării cadrului necesar exercitării profesiei de avocat corespunzător statutului avocatului de partener indispensabil al actului de justiție și exigențelor cerute de necesitatea asigurării unei asistențe juridice de calitate.

Integral AICI