Baroul Suceava a învins în instanță așa numitul Sindicat independent al juriștilor din România

Baroul Suceava a învins în instanță așa numitul Sindicat independent al juriștilor din România

15 decembrie 2021

Baroul Suceava a învins în instanță așa numitul Sindicat independent al juriștilor din România

• Documentele de organizare și înființare a barourilor și a UNBR sunt legile speciale, astfel încât orice persoană este prezumată a le cunoaște și nu pot fi solicitate în temeiul legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

În data de 14 decembrie 2021, Curtea de Apel Suceava a admis recursul declarat de Baroul Suceava împotriva sentinței date de prima instanță, prin care era obligat să comunice reclamantului Sindicatul independent al juriștilor din România, reprezentat de Pompiliu Bota, actele care reglementează organizarea și funcționarea baroului și a UNBR.

Reprezentanții baroului Suceava au arătat că atât baroul, cât și UNBR, sunt entități juridice înființate direct prin lege, astfel încât documentele de organizare și funcționare a acestora sunt accesibile oricărei persoane, ca orice altă lege, și nu pot fi solicitate în temeiul legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Conform argumentelor susținute de Baroul Suceava, soluția dată de către instanța de fond este rezultatul aplicării greșite a dispozițiilor de drept material cuprinse în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, în condițiile în care, orice persoană interesată are acces neîngrădit la întreaga informație referitoare la organizarea și funcționarea barourilor, acestea fiind înființate prin Lege și desfășurându-și activitatea în conformitate cu prevederile legale și cele ale Statutului profesiei de avocat. Prin urmare, reclamanta are la îndemână toate informațiile de interes exact ca orice persoană prezumată a cunoaște legea, au susținut reprezentanții baroului Suceava în motivarea recursului admis de Curtea de Apel Suceava.