Baroul Teleorman – Consiliul Baroului, întrunit în ședință în data de 24.12.2020, a hotărât ralierea la poziția exprimată de Uniunea Națională a Barourilor din România privind apărarea principiilor profesiei de avocat și a garanțiilor dreptului la apărare

Baroul Teleorman – Consiliul Baroului, întrunit în ședință în data de 24.12.2020, a hotărât ralierea la poziția exprimată de Uniunea Națională a Barourilor din România privind apărarea principiilor profesiei de avocat și a garanțiilor dreptului la apărare

24 decembrie 2020

COMUNICAT

Consiliul Baroului Teleorman, întrunit în ședință în data de 24.12.2020, a hotărât ralierea la poziția exprimată de Uniunea Națională a Barourilor din România privind apărarea principiilor profesiei de avocat și a garanțiilor dreptului la apărare, apreciind în acest sens că avocatul nu poate face obiectul unei proceduri de natură penală pentru apărările formulate, în limitele legii, în cadrul unui proces sau pentru consultațiile cu privire la interpretarea legii și a situației de fapt.

Totodată, Consiliul Baroului Teleorman apreciază că eventualele nuanțe penale ale activității specifice desfășurate de avocați trebuie analizate și interpretate cu maximă rigurozitate și exigență întrucât, în caz contrar, se aduce atingere dreptului fundamental la apărare al justițiabililor conducând implicit la o timorare a corpului profesional în desfășurarea activităților prevăzute de Legea 51/1995.

De asemenea, se învederează că statul de drept nu poate exista și funcționa decât în contextul în care apărarea este liberă și independentă recunoscându-i-se în acest sens garanții că nu va putea fi aservită ori atacată prin derularea unor activități penale împotriva avocaților care își exercită profesia în mod onest cu respectarea principiului legalității.

Av. Bădica Ciprian

Decanul Baroului Teleorman


Citeste Comunicatul fisier PDF AICI