Baroul Timiș – COMUNICAT DE PRESĂ

Baroul Timiș – COMUNICAT DE PRESĂ

13 august 2023

Baroul Timiș

COMUNICAT DE PRESĂ
13 august 2023

Consiliul Baroului Timiș, întrunit de urgență în ședința din data de 12.08.2023, în numele celor peste 900 de membri, dezavuează ferm orice modificare legislativă financiar-fiscală care ar stabili în sarcina avocaților și profesiilor liberale o sarcină fiscală dublă și chiar mai mare, prin impunerea unei contribuții CASS neplafonată, în sistem real.

Asemenea modificări nu sunt decât expresia unei flagrante inechități sociale, discriminând în mod nejustificat categorii de contribuabili aflate în situații similare. Întrucât contribuția de asigurări sociale de sănătate este suportată de contribuabili pentru a putea beneficia de pachetul de servicii de bază pentru asigurați, rezultă că serviciile ce fac obiectul contraprestației sunt aceleași pentru toate tipurile de contribuabili, indiferent de veniturile încasate de aceștia. Astfel, propunerile de modificări legislative sunt de natură a evidenția o disproporționalitate a modalității de stabilire a cuantumului contribuției în raport cu natura contraprestației, precum și o discriminare evidentă între tipurile de asigurați. Excluderea avocaților și a profesiilor liberale din categoria persoanelor care plătesc contribuția CASS în funcție de plafonul aplicabil stabilit de lege, încalcă dispozițiile art. 16, art. 44, art. 45, art. 47 și art. 56 din Constituția României.

Măsurile contravin Deciziei nr. 650/2022 pronunțată de Curtea Constituțională a României, precum și scopului propus prin reglementările comunitare, dintre care amintim Directiva nr. 77/249/CEE a Consiliului de facilitare a exercitării efective a libertății de a presta servicii de către avocați, Directiva nr. 98/5/CEE privind facilitarea exercitării în mod permanent a profesiei de avocat în alt stat membru decât cel în care a fost obținută calificarea, Directiva 2006/112/CE a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată.

Baroul Timiș, alături de Uniunea Națională a Barourilor din România și de celelalte barouri, manifestă în continuare deplină deschidere la dialog instituțional și va utiliza toate mijloacele legale pentru a împiedica adoptarea unor asemenea dispoziții nelegale, inechitabile și vădit discriminatorii, neexcluzând organizarea unor ample mișcări de protest, în cazul în care corpul profesional al avocaților le va solicita.

Guvernul și toți ceilalți factori decizionali au obligația de a respecta rolul avocatului în sistemul social și judiciar.

DECAN,

Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ


Citește mai multe AICI