Baroul Timiș: COMUNICAT PRIVIND INCIDENTUL PETRECUT LA TRIBUNALUL IAȘI

Baroul Timiș: COMUNICAT PRIVIND INCIDENTUL PETRECUT LA TRIBUNALUL IAȘI

09 martie 2020

COMUNICAT

Consiliul Baroului Timiș a luat act de incidentul petrecut în data de 25 februarie 2020 la Tribunalul Iași, unde Domnul Avocat Gheorghe Potomeanu a avut parte de un tratament inuman din partea judecătorului Georgiana Ștefan, din cadrul Secției Penale a Tribunalului Iași.

Baroul Timiș dezavuează conduita profesională a judecătorului Georgiana Ștefan, condamnând totodată orice acțiune îndreptată împotriva persoanei avocatului, drepturilor și libertăților fundamentale ale acestuia.

Baroul Timiș consideră ca fiind imperios necesară respectarea de către judecător a dispozițiilor Codului de Procedură Penală și ale Protocolului încheiat în materia asistenței judiciare obligatorii în procesul penal, mandatul avocațial al avocatului din oficiu încetând de drept la prezentarea în cauză a avocatului ales. Baroul Timiș dezavuează ingerința instanțelor judecătorești în organizarea Serviciului de Asistență Judiciară prin refuzul de a da eficiență încetării de drept a mandatului avocatului din oficiu.

Baroul Timiș reafirmă obligativitatea judecătorului de a respecta avocatul, partener indispensabil și egal al justiției, ocrotit de lege.

O asemenea conduită, cum este cea a judecătorului Georgiana Ștefan din cadrul Secției Penale a Tribunalului Iași, face ca orice normă juridică edictată în spiritul respectării principiilor fundamentale ale profesiilor juridice, în spiritul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, în cazul de față, a dreptului la viață, la sănătate și integritate fizică și psihică, să devină lipsită de conținut. Niciun ghid sau orice alt document nu este suficient pentru a suplini respectul pe care judecătorul și avocatul și-l datorează reciproc în mod obligatoriu.

Baroul Timiș transmite acest comunicat către [… citește mai mult]