Baroului Prahova: Începând cu luna noiembrie 2022, în sala de Consiliu a Baroului, se vor desfășura ateliere pentru pregătirea profesională continuă

Baroului Prahova: Începând cu luna noiembrie 2022, în sala de Consiliu a Baroului, se vor desfășura ateliere pentru pregătirea profesională continuă

11 noiembrie 2022

Având în vedere ”Metodologia de recunoaștere a activităților de pregătire profesionala continua ” adoptata de Consiliul U.N.B.R. in ședința din martie 2022, prin care Baroul dobândește un rol important privind emiterea și evidenta punctelor de pregătire profesionala continua pentru activitățile colective de formare continua organizate de barou sau de formele de exercitare a profesiei aflate pe raza Baroului, Consiliul Baroului Prahova a hotărât organizarea de ateliere de lucru.

Începând cu luna noiembrie 2022, în sala de Consiliu a Baroului Prahova, se vor desfășura ateliere pentru pregătirea profesională continua, astfel:

1. Av. Stoenac Ciprian și av Mihai Popa

● 16.11.2022 ora 14:00

„Efectele deciziei nr.67/25.10.2022 pronunțată de completul pentru dezlegarea unor probleme de drept în materie penala al I.C.C.J. și consecințele acesteia cu privire la efectele hotărârii judecătorești definitive.”

„Probleme actuale privind prescripția răspunderii penale.”

2. Av. Antonescu Emanuela

● 22.11.2022 ora 14:00

„Contestație la executare-aplicarea prescripției extinctive a dreptului de a cere executare silita”

„Ordinul de protecție”

3. Av. Marinescu Delia-Mihaela

● 28.11.2022 ora 14:00

„Proceduri aplicabile în cazul malpraxisului medical”

4. Av. Dinu Gabriela

● 12.12.2022 ora 14:00

„Contestație-decizie returnare cetățean străin”

Înscrierile se fac la secretariatul Baroului Prahova, cu cel puțin 3 zile înainte de data stabilita, numărul maxim de participanți fiind de 15.

Integral AICI