CCBE | Președintele Consiliului barourilor și al societăților de drept din Europa se adresează Președintelui CSM, Ministrului Justiției și Procurorului General cu luări de poziție privind statul de drept și independența profesiei de avocat

CCBE | Președintele Consiliului barourilor și al societăților de drept din Europa se adresează Președintelui CSM, Ministrului Justiției și Procurorului General cu luări de poziție privind statul de drept și independența profesiei de avocat

17 februarie 2021

CCBE | Președintele Consiliului barourilor și al societăților de drept din Europa se adresează Președintelui CSM, Ministrului Justiției și Procurorului General cu luări de poziție privind statul de drept și independența profesiei de avocat

În scrisoarea adresată autorităților române, doamna Margarete von Galen, președintele CCBE, se referă la evenimente din România care ar putea avea impact asupra exercitării libere a profesiei de avocat. Aceasta presupune drepturi și obligații protejate prin numeroase instrumente de drept național și internațional, inclusiv Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO) și Carta UE a Drepturilor fundamentale. Garanțiile pentru exercitarea profesiei de avocat fac parte din principiile fundamentale ale ONU, în virtutea cărora avocaților trebuie să le fie garantat dreptul la a-și îndeplini toate funcțiile profesionale fără intimidare, piedică, hărțuire sau ingerință improprie. Aceștia nu trebuie să sufere sancțiuni și nici să fie amenințați cu urmărirea penală sau cu sancțiuni administrative, economice sau de altă natură pentru acțiuni în exercitarea profesiei.

ССВЕ sprijină și va colabora cu Uniunea Națională a Barourilor din România, fiind solidară cu avocații români în eforturile lor de a susține statul de drept și independența profesiei.

Puteți consulta scrisoarea CCBE, în limba engleză și traducerea acesteia în limba română.