Clarificarea modalităţii de operare a diviziunii patrimoniale în materia profesiei de avocat până la adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Registrului electronic al evidenţei patrimoniului de afectaţiune al avocaţilor

Clarificarea modalităţii de operare a diviziunii patrimoniale în materia profesiei de avocat până la adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Registrului electronic al evidenţei patrimoniului de afectaţiune al avocaţilor

31 martie 2015

noutati

noutati

  • Clarificarea modalităţii de operare a diviziunii patrimoniale în materia profesiei de avocat până la adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Registrului electronic al evidenţei patrimoniului de afectaţiune al avocaţilor

Hotărârea UNBR nr.1069 din 7 martie 2015 privind completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011

Publicată în Monitorul Oficial nr. 0173 din 12.03 2015

În contextul consacrării principiului divizibilității patrimoniului de către Noul Cod Civil  este necesară stabilirea unui cadru normativ clar în domeniul patrimoniului de afectațiune profesională, care să asigure  o mai mare securitate a circuitului civil atît în privința transferului de mase patrimoniale, cât și în privința răspunderii patrimoniale, cu implicații directe în materia executării silite a acestor bunuri afectate profesiei.

Noile reglementări privind Statutul profesiei de avocat, prevăzute în  Hotărârea UNBR nr.1069 din 7 martie 2015, au rol de dispoziții tranzitorii, aducând clarificări în privința modalităţii de operare a diviziunii patrimoniale în materia profesiei de avocat până la adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Registrului electronic al evidenţei patrimoniului de afectaţiune al avocaţilor.

Astfel, conform Hotărârii UNBR nr.1069 din 7 martie 2015, până la data care va fi stabilită în Regulamentul menționat, ”operarea diviziunii patrimoniale se face prin declaraţie înscrisă în statutul societăţii civile profesionale, în actul de înfiinţare al cabinetului individual de avocat, în convenţia de asociere a cabinetelor individuale de avocaţi, după caz, sau prin declaraţie separată, întocmită în formă scrisă şi înregistrată la baroul din care face parte avocatul. Orice creditor al unui avocat a cărui creanţă s-a născut în legătură cu profesia poate solicita baroului informaţii privind masa patrimonială afectată exercitării profesiei avocatului conform declaraţiilor înregistrate la barou.”

Noul Cod Civil (art. 31 și urm) a introdus principiul divizibilității patrimoniului și a prevăzut noțiunea și regimul juridic al patrimoniului de afectațiune profesională. Potrivit acestor reglementări, patrimoniile afectate exercitării unei profesii autorizate sunt patrimonii de afectațiune.

În lumina reglementărilor Codului Civil, constituirea masei patrimoniale de afectațiune, mărirea sau micșorarea acesteia ori transferul acesteia de face ”cu respectarea condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege”.

Delimitarea masei patrimoniale afectate profesiei are consecințe directe și în ce privește răspunderea patrimonială a titularului patrimoniului divizat.

Această diviziune pune la adăpost patrimoniul profesional al avocatului de creditorii personali: ”Bunurile care fac obiectul unei diviziuni a patrimoniului afectate exerciţiului unei profesii autorizate de lege pot fi urmărite numai de creditorii ale căror creanţe s-au născut în legătură cu profesia respectivă” (Art. 2324, alin. (4), teza 1, Codul Civil). Pe de altă parte,  diviziunea patrimonială asigură o anumită protecție a bunurilor personale ale avocatului și ale familiei acestuia față de urmărirea creditorilor profesionali. ”Aceşti creditori nu vor putea urmări celelalte bunuri ale debitorului” ”. ( Art. 2324, alin. (4), teza a 2 a, Codul Civil)

Întrucât până în acest moment nu există o reglementare specială a condițiilor de organizare a evidenței și publicității patrimoniilor profesionale, UNBR a inițiat un proiect modificare a legii 51/1995, în vederea adoptării  unor dispoziții exprese în Legea 51/1995 referitoare la stabilirea patrimoniului afectat exercitării profesiei de către avocat.

Potrivit proiectului, la art. 5, dupa alin. (9) se introd alin. (10), cu urm cuprins: ”La constituirea formelor de exercitare a profesiei și ulterior, avocatii au dreptul să stabilească patrimoniul afectat exercitării profesiei, în condițiile legii, cu procedura reglementată pentru constituirea Registrului electronic al evidenței patrimoniului de afectațiune al avocaților, în condițiile stabilite de Consiliul UNBR prin Regulamentul de organizare și funcționare. Înscrierea efectuată în registru are efecte de opozabilitate față de terți, în condițiile prevăzute de lege.

Actualmente, proiectul se află în proceduri legislative la Senat și la data de 10.03.2015 a primit aviz favorabil de la Consiliul Legislativ.

Prin urmare, până la finalizarea procedurilor legislative, care să permită adoptarea de către UNBR, în condițiile legii,  a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Registrului electronic al evidenţei patrimoniului de afectaţiune al avocaţilor, sunt necesare dispozițiile tranzitorii prevăzute de noile reglementări din Statut, care să clarifice diviziunea patrimonială.