Comunicat. Comisia permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor România ia act de intensificarea măsurilor de combatere a fenomenului avocaturii ilegale și își exprimă îngrijorarea față de mediatizarea excesivă a unor cazuri și informarea incompletă a publicului.

Comunicat. Comisia permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor România ia act de intensificarea măsurilor de combatere a fenomenului avocaturii ilegale și își exprimă îngrijorarea față de mediatizarea excesivă a unor cazuri și informarea incompletă a publicului.

20 martie 2015

Comisia permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor România ia act de intensificarea măsurilor de combatere a fenomenului avocaturii ilegale și își exprimă îngrijorarea față de mediatizarea excesivă a unor cazuri și informarea incompletă a publicului.

Uniunea Națională a Barourilor din România a luat act de măsurile prompte luate de magistrații din România pentru combaterea avocaturii ilegale.

Aceste demersuri sunt rezultatul acțiunilor comune ale Consiliului Superior al Magistraturii și Uniunii Naționale a Barourilor din România finalizate prin adoptarea de către Consiliul Superior al Magistraturii – Secția pentru judecători – a Hotărârii  nr. 79 din 26 ianuarie 2015, care a permis adaptarea sistemelor informatice necesare verificării în timp util, în bazele de date, a persoanelor care se prezintă sub titlul profesional de avocat.

Integrarea Tabloului Avocaților cu drept de exercitare a profesiei în condițiile legii, pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Justiției și al Ministerului Public face posibilă verificarea în timp util a calității de avocat, dobândită în condițiile legii, din rațiuni de asigurare a corectitudinii actului de justiție prin respectarea legii și implicit a securității juridice a cetățeanului.

Instanța supremă a admis recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și prin Decizia nr. XXVII din 16 aprilie 2007 a Secțiilor Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 772 din 14/11/2007) a stabilit că: „asistența juridică acordată în procesul penal unui inculpat sau învinuit de o persoană care nu a dobândit calitatea de avocat în condițiile Legii nr. 51/1995, modificată și completată prin Legea nr. 255/2004, echivalează cu lipsa de apărare a acestuia”.

Uniunea Națională a Barourilor din România exprimă îngrijorarea față de mediatizarea, în general excesivă, a măsurilor luate de organele de urmărire penală, care, de asemenea, poate avea repercusiuni grave asupra actului de justiție, în special atunci când este vorba de avocați.

În considerarea relatărilor presei referitoare la reținerea de către Direcția Națională Anticorupție (DNA) a unui avocat cu drept de exercitare a profesiei, dobândit în condițiile legii, Uniunea Națională a Barourilor din România consideră că nu este justificată publicitatea acestui caz în absența unei informări complete și corecte a publicului privind condițiile legale ale exercitării profesiei de avocat în România. Numai o astfel de prezentare a cazului, care de altfel, face în prezent obiectul cercetărilor judiciare nu subminează încrederea în însăși instituția apărării prin avocat, profesionist al dreptului care trebuie să cunoască și să respecte el însuși legea care nu permite exercitarea profesiei de persoane care nu au dobândit calitatea de avocat în mod legal.