Comunicat al Comisiei Permanente a UNBR privind situația creată în împrejurările descrise în scrisoarea deschisă adresată de domnul avocat Matei Danil din Baroul Dâmbovița, care a fost dată publicității prin postare pe site-ul UNBR la data de 22 noiembrie 2016.

Comunicat al Comisiei Permanente a UNBR privind situația creată în împrejurările descrise în scrisoarea deschisă adresată de domnul avocat Matei Danil din Baroul Dâmbovița, care a fost dată publicității prin postare pe site-ul UNBR la data de 22 noiembrie 2016.

21 decembrie 2016

 COMUNICAT

al Comisiei Permanente a UNBR

Comisia Permanentă a UNBR a luat act cu îngrijorare de situația creată în împrejurările descrise în scrisoarea deschisă adresată de domnul avocat Matei Danil din Baroul Dâmbovița, care a fost dată publicității prin postare pe site-ul UNBR la data de 22 noiembrie 2016.

Verificările efectuate de Consiliul Baroului Dâmbovița la 08 decembrie 2016 confirmă, pe bază de documente, împrejurarea că ridicarea și în consecință, indisponibilizarea documentelor ridicate de la Cabinetul de avocat Matei Danil cu ocazia percheziției efectuate la sediul profesional al avocatului și lipsa răspunsurilor solicitate prin sesizările făcute organelor competente, a compromis grav apărarea ce ar fi trebuit să fie realizată de avocat în alte cauze în care acesta este angajat, deoarece au fost ridicate și documente ce vizează dosare în curs.

Comisia Permanentă a UNBR reafirmă necesitatea respectării stricte a reglementărilor privind exercitarea profesiei de avocat în toate activitățile ce vizează urmărirea penală, inclusiv în situațiile în care se impune verificarea conduitei ilicite a unui avocat, cu observarea strictă a garanțiilor secretului profesional precum și a prevederilor art. 110, art. 111, art. 113, art. 135 alin. (4), art. 136 din statutul profesiei de avocat.

Comisia Permanentă a UNBR sprijină demersurile întreprinse de Consiliul Baroului Dâmbovița care s-a raliat apelului adresat de domnul avocat Matei Danil către Președintele României, Parlamentul, Ministrul Justiției şi Procurorul General al Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție și solicită autorităților publice competente să respecte strict prevederile legale și să delimiteze exercitarea corectă a profesiei de avocat de activitatea infracțională a clienților avocaților. Numai astfel nu sunt distorsionate garanțiile special instituite de lege pentru protejarea dreptului la apărare exercitat de persoanele interesate cu concursul avocatului sau prin avocat.

Solicităm ca în practica aplicării legii să se evite suprimarea incorectă și ignorarea garanțiilor prevăzute de legislația specială pentru protejarea avocatului, care respectă strict legea !

Comisia Permanentă a UNBR