COMUNICAT. Baroul Bihor dezaprobă vehement propunerile de măsuri fiscale prin care Guvernul tinde să impună profesiilor liberale plata cotei C.A.S.S. în sistem neplafonat, măsură ce va avea un impact economic deosebit de grav asupra tuturor membrilor corpului profesional

COMUNICAT. Baroul Bihor dezaprobă vehement propunerile de măsuri fiscale prin care Guvernul tinde să impună profesiilor liberale plata cotei C.A.S.S. în sistem neplafonat, măsură ce va avea un impact economic deosebit de grav asupra tuturor membrilor corpului profesional

14 august 2023

COMUNICAT

Baroul Bihor – organ profesional care grupează și reprezintă interesele unui număr de 432 de avocați din jud. Bihor – dezaprobă vehement propunerile de măsuri fiscale prin care Guvernul tinde să impună profesiilor liberale plata cotei C.A.S.S. în sistem real, neplafonat, ignorând cu desăvârșire contraargumentele aduse de corpul profesional în cadrul dialogului instituțional purtat după apariția proiectului de Ordonanță pentru modificare și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și alte măsuri financiar fiscale.

Această modificare fiscală va avea un impact economic deosebit de grav asupra tuturor membrilor corpului profesional și reprezintă modificări nejustificate și împovărătoare, în condițiile în care regimul fiscal aplicabil profesiei nu este nici în prezent unul preferențial sau lipsit de neajunsuri.

Baroul Bihor apreciază ca stabilirea în această modalitate a contribuției CASS este un impozit deghizat, având în vedere că plata unei astfel de contribuții ar trebui sa presupună o contraprestație echivalentă din partea statului, această contraprestație nefiind însă, potrivit actualelor reglementări, diferențiată în funcție de nivelul contribuției achitate de diferitele categorii de plătitori.

Ca atare, Baroul Bihor își exprimă susținerea pentru demersurile efectuate de către U.N.B.R și U.P.L.R  și aduce la cunoștința publicului că, în măsura în care argumentele aduse de corpul profesional al avocaților nu vor fi avute în vedere de către Guvernul României, va demara măsuri de protest care vor afecta buna desfășurare a activității de asistență judiciară obligatorie, luându-se în considerare inclusiv varianta suspendării totale a activității membrilor săi.

CONSILIUL BAROULUI BIHOR

prin DECAN

  Av. Adrian STANCU


Citește mai multe AICI