COMUNICAT. Baroul Maramureș își exprimă nemulțumirea față de intenția Guvernului României de majorare a cotei C.A.S.S., în ceea ce privește profesia de avocat și susține poziția exprimată de U.N.B.R și Comisia Permanentă referitor la această chestiune

COMUNICAT. Baroul Maramureș își exprimă nemulțumirea față de intenția Guvernului României de majorare a cotei C.A.S.S., în ceea ce privește profesia de avocat și susține poziția exprimată de U.N.B.R și Comisia Permanentă referitor la această chestiune

14 august 2023

COMUNICAT

Baroul Maramureș, prin decan av. Andreicuț Florin, am luat la cunoștință și analizat proiectul de ordonanță al guvernului pentru modificarea și completarea legii 227/2015 privind codul fiscal și alte măsuri financiare fiscale, exprimându-ne pe această cale, nemulțumirea față de intenția Guvernului României de majorare a cotei C.A.S.S., în ceea ce privește profesia de avocat și susținerea poziției exprimata de U.N.B.R și Comisia Permanentă referitor la aceasta chestiune.

Nu putem fi de acord cu această supraimpozitare a avocaților, precum și a altor profesii liberale, întrucât nu noi suntem vinovați de proasta gestionare a banului public, iar această măsură ar reprezenta o discriminare raportată la celelalte categorii de contribuabili, și mă refer în mod expres, la cei ce sunt angajați în sectorul bugetar.

O astfel de măsură calculată la venitul total realizat ar reprezenta practic o dublură a sarcinilor fiscale actuale, ceea ce ar împovăra profesia, în special avocații care desfășoară activități în cadrul baroului nostru.

Nu înțelegem de ce ar trebui să plătim aceasta cota de 10% din venitul realizat, pentru salvarea sistemului sanitar ajuns în această ipostază, nu din vina noastră, iar sumele ce ar urma să fie plătite ar fi extrem de mari în comparație cu alți salariați ai sistemului bugetar.

Baroul Maramureș are în componență 250 avocați, mulți dintre colegii mei, pe lângă impozit și C.A.S.S., sunt și plătitori de de T.V.A., astfel că, prin această majorare am ajunge să plătim aproximativ 53% din sumele pe care le încasam cu titluri de onorarii. La acest procent mai trebuie luate în calcul și cheltuielile curente ale cabinetelor, plus angajații, iar la un calcul simplu am ajunge ca din 100 lei facturați, aproximativ 80 lei să fie cheltuiți pentru funcționarea cabinetelor, ceea ce este mult peste media europeană, nemaivorbind de faptul că veniturile din profesie pentru majoritatea avocaților sunt mici.

În atare situație, dacă Guvernul României nu va revizui poziția legată de majorarea cotei C.A.S.S., avocații din Baroul Maramureș vor adopta forme de protest public față de această inechitate și discriminarea fiscală, și împreună cu organele profesiei vom demara acțiuni
comune în apărarea profesiei și a colegilor avocați nedreptățiți de aceste măsuri.

Cu deosebita considerație,

Baroul Maramureș,

Decan, A. Andreicuț Florin


Citește mai multe AICI