COMUNICAT Baroul Mureș privind intenția Guvernului României de a aduce modificări codului fiscal, în sensul obligării avocaților la plata cotei CASS în sistem real, neplafonat

COMUNICAT Baroul Mureș privind intenția Guvernului României de a aduce modificări codului fiscal, în sensul obligării avocaților la plata cotei CASS în sistem real, neplafonat

14 august 2023

COMUNICAT

Având în vedere intenţia Guvernului României de a aduce modificări Codului fiscal, în sensul obligării avocaților la plata cotei CASS în sistem real, neplafonat și impactul major al unor asemenea prevederi asupra profesiei de avocat, Baroul Mureș își exprimă dezaprobarea cu privire la intenționata majorare a contribuţiilor fiscale preconizate.

Nu există vreo justificare legitimă ca povara echilibrării bugetului de stat să fie suportată de profesiile liberale, cu atât mai mult cu cât avocații sunt cel mai puțin sprijiniți prin măsurile fiscale adoptate în general de guvern, în ultimii ani.

Modificările legislative privind contribuțiile la sistemul asigurărilor sociale de sănătate nu sunt de natură să producă vreun beneficiu semnificativ bugetului de stat sau bugetului asigurărilor sociale de sănătate, în schimb ele vor determina o mărire însemnată a sarcinii fiscale pentru avocați și a celorlalte profesii liberale.

În mod indirect însă, această povară fiscală injustă va ajunge să se răsfrângă inevitabil și asupra cetăţenilor care, în acest mod, vor percepe că statul, în loc să le faciliteze accesul la justiție, îl îngrădeşte, fiindu-le afectate în mod direct drepturile și libertățile constituţionale pe care avocații sunt chemați să le apere.

În vederea discutării și adoptării formelor de protest concrete ce se impun în vederea apărării drepturilor noastre legitime ( suspendarea parțială/totală a activității SAJ, marșuri de protest, etc ), vom convoca Adunarea Generală Extraordinară a Baroului Mureș pentru data de 21.08.2023, ora 13::00 iar în caz de neîntrunire a cvorumului, pentru data de 21.08.2023, ora 13:30.

Baroul Mureș

prin Decan Av. Gorea Viorel


Citește mai multe AICI