Comunicat. Consiliul Baroului Călărași dezavuează ferm orice modificare legislativă financiar-fiscală prin care urmează să se stabilească în sarcina avocaților și profesiilor liberale o sarcină fiscală dublă și chiar mai mare, prin impunerea unei contribuții CASS neplafonată

Comunicat. Consiliul Baroului Călărași dezavuează ferm orice modificare legislativă financiar-fiscală prin care urmează să se stabilească în sarcina avocaților și profesiilor liberale o sarcină fiscală dublă și chiar mai mare, prin impunerea unei contribuții CASS neplafonată

15 august 2023

COMUNICAT

Consiliul Baroului Călărași, întrunit în ședință de urgență la data de 14.08.2023, a analizat proiectul de ordonanță de guvern pentru modificarea legii 227/2015 privind Codul Fiscal și alte măsuri financiare, motiv pentru care, în numele tuturor colegilor dezavuează ferm orice modificare legislativă financiar-fiscală prin care urmează să se stabilească în sarcina avocaților și profesiilor liberale o sarcină fiscală dublă și chiar mai mare, prin impunerea unei contribuții CASS neplafonată, în sistem real.

Baroul Călărași se raliază eforturilor instituționale întreprinse de Uniunea Națională a Barourilor din România, de celelalte barouri din țară, cât și de Uniunea Profesiilor Liberale din România, prin care se urmărește conștientizarea de către factorii decizionali a efectelor negative și discriminatorii ale unei astfel de decizii.

Modificările legislative privind contribuțiile la sistemul asigurărilor sociale de sănătate nu sunt de natură să producă vreun beneficiu semnificativ bugetului de stat sau bugetului asigurărilor sociale de sănătate, în schimb ele vor determina o mărire însemnată a sarcinii fiscale pentru avocați și a celorlalte profesii liberale. Ca efect imediat al unei asemenea măsuri, s-ar ajunge la dublarea sarcinii fiscale, creându-se o presiune financiară insuportabilă pentru avocați, care poate determina îngreunarea  înfăptuirii justiției.

Excluderea avocaților și a profesiilor liberale din categoria persoanelor care plătesc contribuția CASS în funcție de plafonul aplicabil stabilit de lege, încalcă dispozițiile art. 16, art. 44, art. 45, art. 47 și art. 56 din Constituția României.

Având în vedere că dialogul dintre UNBR și UNPL, pe de-o parte și Guvernul României, pe de altă parte, nu a avut ca efect o renegociere loială și echitabilă a chestiunii în discuție, Baroul Călărași anunță că va lua în considerare utilizarea tuturor formelor de protest și a demersurilor legale pentru a-și manifesta opoziția față de măsura fiscală injustă și discriminatorie, în măsura în care Guvernul României nu identifica soluții în sensul renunțării la măsurile fiscale propuse.

Decan,

Av. Alexandru Maricica


Citește mai multe AICI