COMUNICAT. Consiliul Baroului Constanța dezaprobă vehement propunerile de măsuri fiscale prin care Guvernul impune profesiilor liberale plata cotei C.A.S.S. în sistem neplafonat, ignorând cu desăvârșire argumentele aduse de corpul profesional în cadrul dialogului instituțional purtat după apariția proiectului de Ordonanță pentru modificarea și completarea Codului fiscal

COMUNICAT. Consiliul Baroului Constanța dezaprobă vehement propunerile de măsuri fiscale prin care Guvernul impune profesiilor liberale plata cotei C.A.S.S. în sistem neplafonat, ignorând cu desăvârșire argumentele aduse de corpul profesional în cadrul dialogului instituțional purtat după apariția proiectului de Ordonanță pentru modificarea și completarea Codului fiscal

14 august 2023

Nr. 571/14.08.2023
 

COMUNICAT

 
Consiliul Baroului Constanța, întrunit în ședință extraordinară la data de 14.08.2023 – organ profesional care grupează și reprezintă interesele a peste 800 de avocați din Județul Constanța, dezaprobă vehement propunerile de măsuri fiscale prin care Guvernul impune profesiilor liberale plata cotei C.A.S.S. în sistem real, neplafonat, ignorând cu desăvârșire argumentele aduse de corpul profesional în cadrul dialogului instituțional purtat după apariția proiectului de Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar fiscale.

Baroul Constanța se raliază eforturilor instituționale întreprinse de Uniunea Națională a Barourilor din România, de celelalte barouri din țară, cât și de Uniunea Profesiilor Liberale din România, prin care se urmărește conștientizarea de către factorii decizionali a efectelor negative și discriminatorii ale unei astfel de decizii.

Impunerea unui C.A.S.S. în sistem real, neplafonat, dublează sarcina fiscală a avocaților și a profesiilor liberale, va genera o flagrantă inechitate socială și o discriminare a unei categorii de contribuabili. Excluderea avocaților și a profesiilor liberale din categoria persoanelor care plătesc contribuția C.A.S.S. în funcție de plafonul aplicabil stabilit de lege, încalcă dispozițiile art. 16, art. 44, art. 45, art. 47 și art. 56 din Constituția României. Măsurile contravin Deciziei nr. 650/2022 pronunțată de Curtea Constituțională a României, precum și scopului propus prin reglementările comunitare, dintre care amintim Directiva nr. 77/249/CEE a Consiliului de facilitare a exercitării efective a libertății de a presta servicii de către avocați, Directiva nr. 98/5/CEE privind facilitarea exercitării în mod permanent a profesiei de avocat în alt stat membru decât cel în care a fost obținută calificarea, Directiva 2006/112/CE a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată.

Baroul Constanța, alături de celelalte barouri din România, va utiliza toate demersurile și remediile legale pentru a împiedica adoptarea unor asemenea dispoziții inechitabile și vădit discriminatorii, neexcluzând organizarea unor ample mișcări de protest, inclusiv suspendarea activității de asistență judiciară cât și suspendarea totală a activității.

CONSILIUL BAROULUI CONSTANȚA

Prin DECAN

Av. Cătălin FILIȘAN


Citește mai multe AICI